Publicēts 08.06.2018
Autoceļa Nr.5627 Litavnieki – Jupatovka 1,895 km Rēzeknes novada Griškānu pagastā pārbūve
Ar iepirkumu komisijas 11.07.2018. lēmumu iepirkuma procedūra pārtraukta, jo vienīgā pretendenta piedāvātā līgumcena ievērojami pārsniedz pasūtītājam pieejamo finansējumu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.06.2018
Autoceļu pārbūve projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 2. kārta” īstenošanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/16
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Ar iepirkumu komisijas 2018. gada 3. augusta lēmumu ir apstiprināti grozījumi būvdarbu apjomu sarakstos, kā arī piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2018. gada 28. augustam plkst.11-00.
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: autoceļu pārbūve projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 2.kārta" īstenošanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv.EKEIS/Supplier/
Kontaktpersona: Alberts Kindzulis, tel.64607170, e-pasts: alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.06.2018
Pretputekļu absorbenta iestrāde grants – šķembu ceļu seguma virskārtā
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/17
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 15.06.2018. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: pretputekļu absorbenta iestrāde grants - šķembu ceļu seguma virskārtā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Alberts Kindzulis, tel.64607170, e-pasts: alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.05.2018
Jauna vieglā automobiļa iegāde pašvaldības funkciju nodrošināšanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/15
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.06.2018. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: jauna vieglā automobiļa iegāde pašvaldības funkciju nodrošināšanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Andris Koļčs, tel.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.05.2018
Masu pasākuma “Aviācijas diena 2018″ organizēšana lidlaukā “Rēzekne”, Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/14
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.06.2018. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: masu pasākuma "Aviācijas diena 2018" organizēšana lidlaukā "Rēzekne", Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Anna Jaudzema, tel.64607197, e-pasts: anna.jaudzema@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.05.2018
Drupinātās grants un dolomīta šķembu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta ceļu uzturēšanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: ČPP 2018/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.06.2018. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: drupinātās grants un dolomīta šķembu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta ceļu uzturēšanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Čornajas pagasta pārvalde, Miera ielā 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617
Kontaktpersona: Oļegs Kvitkovskis, tel.26136507, e-pasts: info@cornaja.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.05.2018
Mentora pakalpojumi projekta “PROTI un DARI!” ietvaros
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/13
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 29.05.2018. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: mentora pakalpojumi projekta "PROTI un DARI!" ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Gunita Veismane, tel.20214720, e-pasts: gunita.veismane@saskarsme.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.05.2018
Pārtikas produktu piegāde Audriņu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām
Pasūtītājs: Audriņu pagasta pārvalde
Identifikācijas numurs: RNPAPP 2018/4
Iepirkuma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde Audriņu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām.
Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra, kura līgumcena ir vienāda ar 10 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtību).
Iesniegšanas termiņš: 24.05.2018.plkst.10.00 (saskaņā ar nolikumu).
Kontaktpersona: Raitis Šakalovs, mob.29467307, e-pasta adrese:info@audrini.lv
Paziņojums par plānoto līgumu publicēts www.iub.gov.lv: 11.05.2018
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.05.2018
Jaunās ielas un autoceļa Nr.5603 Staroščiki – Tuči – Janopole (līdz autoceļa Nr.5606 Janopole – Lejas Tuči atzaram) gājēju celiņu izbūve Janopolē, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/12
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.05.2018. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Jaunās ielas un autoceļa Nr.5603 Staroščiki - Tuči - Janopole (līdz autoceļa Nr.5606 Janopole - Lejas Tuči atzaram) gājēju celiņu izbūve Janopolē, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.05.2018
Iepirkums „Pārtikas produktu piegāde Nautrēnu pagasta izglītības iestādēm”
Iepirkuma identifikācijas numurs – NPP 2018/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2018.gada 17.maijam, plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Nautrēnu pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652
Iepirkuma priekšmets -„Pārtikas produktu piegāde Nautrēnu pagasta izglītības iestādēm” 2018./2019. g.”
Kontaktpersona – Līvija Plavinska, mob.t. 29468107; lietvede tel. 64628805, e-pasts: livija.plavinska@nautreni.lv
 Lasīt vairāk