Publicēts 05.09.2018
Par “Malkas piegādi Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām”
Iepirkuma idenfikācija - ASI 2018/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 17.09.2018. līdz plkst. 14:00
Pasūtījuma nosaukums - Adamovas speciālā intrenātpamatskola
Iepirkuma priekšmets - "Malkas piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām"
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Adamovas speciālā internātpamatskola, Adamova, Veremu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647
Kontatpersona -Jānis Masaļskis, tel. 26334342, e-pasts janis.masalskis@saskarsme.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.08.2018
Atskurbināšanas pakalpojums
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/26
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.09.2018. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: atskurbināšanas pakalpojums
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne
Kontaktpersona: Silvija Strankale, tel.64607194, e-pasts: silvija.strankale@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.08.2018
Siltumenerģijas piegāde no katlumājas Stoļerovā
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RNP SPP 2018/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 02.10.2018. līdz plkst. 11:00
Pasūtītāja nosaukums: Stoļerovas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: ”Siltumenerģijas piegāde no katlumājas Stoļerovā”
Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā
Kontaktpersona: Aivars Lukša , e-pasts: aivars.luksa@stolerova.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.08.2018
Par “B” kategorijas autovadītāju teorētisko un praktisko apmācību Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolās
Iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2018/25
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 29.08.2018. līdz 11:00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: "B" kategorijas autovadītāju teorētiskā un praktiskā apmācība Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolās
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Vilis Deksnis, tel.29469704, e-pasts: vilis.deksnis@saskarsme.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.08.2018
Autotransporta pakalpojumi kultūras, izglītības un sporta pasākumu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/23
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.09.2018. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: autotransporta pakalpojumi kultūras, izglītības un sporta pasākumu vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier
Kontaktpersona: Larisa Vinogradova, tel.64607171, e-pasts: larisa.vinogradova@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.08.2018
Parka ielas seguma atjaunošana Ozolmuižā, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā
Iepirkuma identifikācijas Nr. OPP 2018/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.08.2018. līdz 9:00.
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Parka ielas seguma atjaunošana Ozolmuižā, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Ozolmuižas pagasta pārvalde, “Laimas”, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633.
Kontaktpersona: Marija Petrovska, tālrunis 64640224, e-pasts marija.petrovska@ozolmuiza.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.08.2018
Ēdināšanas pakalpojumi Rēzeknes novada pašvaldības pasākumu dalībniekiem
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/24
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.08.2018. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: ēdināšanas pakalpojumi Rēzeknes novada pašvaldības pasākumu dalībniekiem
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne
Kontaktpersona: Larisa Vinogradova, tel.64607171, e-pasts: larisa.vinogradova@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.08.2018
Malkas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldei
Iepirkuma identifikācijas Nr. ČPP 2018/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 20.08.2018. līdz 10:00.
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Malkas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldei.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Čornajas pagasta pārvalde, Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617
Kontaktpersona: Oļegs Kvitkovskis, tālrunis 26136507, e-pasts info@cornaja.lv .
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.08.2018
Pārtikas produktu piegāde Sakstagala pagasta pārvaldes izglītības iestādēm
Iepirkuma identifikācijas numurs – Sak p.p. 2018/5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2018. gada 17. augusts plkst.10-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Sakstagala pagasta pārvalde, Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu piegāde Sakstagala pagasta pārvaldes izglītības iestādēm
Kontaktpersona – Olga Muravjova, tālr. 64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.08.2018
Pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2018.-2019. gadā
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2018/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2018. gada 17. augusts plkst.10-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagasta pārvalde
Adrese – „ Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2018.-2019.gadā
Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk