Publicēts 31.05.2017
Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes katlu mājai
Iepirkuma identifikācijas nr.: IPP 2017/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 12. jūnijā plkst.10:30
Pasūtītāja nosaukums: RNP Ilzeskalna pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes katlu mājai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619
Kontaktpersona: Zigurds Razgals tel. 64644580, e-pasts: info@ilzeskalns.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.05.2017
Automobiļa iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes vajadzībām
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 12. jūnijā plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: RNP Ilzeskalna pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Automobiļa iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619
Kontaktpersona: Juris Gailums tel. 64644580, e-pasts: info@ilzeskalns.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.05.2017
Izbraukuma veselības istabas pakalpojums ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/20
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 06.06.2017. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: izbraukuma veselības istabas pakalpojums ESF projektā "Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!"
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Mārīte Kaļva, tel.29847719, e-pasts: marite.kalva@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.05.2017
Lekciju/praktisko nodarbību pakalpojums ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/19
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.06.2017. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: lekciju/praktisko nodarbību pakalpojums ESF projektā "Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!"
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Mārīte Kaļva, tel.29847719, e-pasts: marite.kalva@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.05.2017
Celtniecības preču iegāde Stružānu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Stružānu pagasta pārvaldes iepirkums id.nr. SPP2017/4 “Celtniecības preču iegāde Stružānu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām” tika pārtraukts. Iemesls: kopējā pretendentu piedāvātā līgumcena pārsniedz paredzamo.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.05.2017
Elektropreču un santehnikas iegāde Stružānu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr. – SPP 2017/5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš –31.05.2017
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets – Elektropreču un santehnikas iegāde Stružānu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasta pārvalde, Rēzeknes novads, LV -4643
Kontaktpersona: Iveta Misjūne, info@struzani.lv, tālr. 64667552
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.05.2017
Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvaldes iestādēm
Iepirkuma nosaukums: "Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvaldes iestādēm"
Identifikācijas Nr.: BPP 2017/2
Pasūtītāja nosaukums: Bērzgales pagasta pārvalde
Iepirkumu dokumentu iesniegšanas vieta un datums: Rēzeknes novads, Bērzgales pagasts, Rītupes ielā 34., darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30 (pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30). Dokumenti jāiesniedz līdz 31.05.2017 plkst. 15.00
Kontaktpersonas: Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs – Arvīds Dunskis, mob. tel. 28378899
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.05.2017
Malkas piegāde 600 m3 apjomā
Iepirkuma identifikācijas numurs: ASI 2017/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 29. maijs plkst.12-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Adamovas speciālā internātpamatskola, reģ.Nr.90000048186, Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647
Iepirkuma priekšmets: Malkas piegāde Adamovas speciālajai internātpamatskolai.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Adamovas speciālajā internātpamatskolā, pie sekretāres (darbdienās 9.00 - 15.00).
Kontaktpersona: J.Puriņš tel.29487740
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.05.2017
Pašvaldības ceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbi Rēzeknes novada Bērzgales pagastā 2017.-2018. gadā
Iepirkuma nosaukums: "Pašvaldības ceļu (ielu) uzturēšanas darbi Rēzeknes novada Bērzgales pagastā 2017.-2018. gadā"
Iepirkuma identifikācijas Nr.: BPP 2017/1
Pasūtītāja nosaukums: Bērzgales pagasta pārvalde
Iepirkumu dokumentu iesniegšanas vieta un datums: Rēzeknes novads, Bērzgales pagasts, Rītupes ielā 34., darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30 (pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30). Dokumenti jāiesniedz līdz 30.05.2017 plkst. 15.00
Kontaktpersona: Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs – Arvīds Dunskis, mob. tel. 28378899
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.05.2017
Franča Trasuna muzeja “Kolnasāta” remonts (kūts ēkas jumta atjaunošana)
Ar iepirkuma komisijas 15.06.2017. lēmumu iepirkums ir pārtraukts, jo vienīgā atbilstošā pretendenta piedāvātā līgumcena ievērojami pārsniedz pasūtītājam pieejamo finansējumu.
 Lasīt vairāk