Publicēts 10.07.2017
Audio apstrādes klases inventāra iegāde
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/35
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 21.07.2017. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: audio apstrādes klases inventāra iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Juris Dombrovskis, tel.27878199, e-pasts: juris.dombrovskis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.07.2017
Veselības veicināšanas nometņu organizēšanas pakalpojumi ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/34
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 21.07.2017. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: veselības veicināšanas nometņu organizēšanas pakalpojumi ESF projektā "Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!"
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Mārīte Kaļva, tel.29847719, e-pasts: marite.kalva@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.07.2017
Sešu autoceļu pārbūve projekta “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošanai”
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/32
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 28.07.2017. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: sešu autoceļu pārbūve projekta "Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados" īstenošanai"
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Alberts Kindzulis, tel.64607170, e-pasts: alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.06.2017
Veselības dienu pasākumu organizēšanas pakalpojums ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”
"Ar iepirkumu komisijas 11.07.2017. lēmumu iepirkums ir izbeigts bez rezultāta, jo nav saņemts neviens piedāvājums."
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.06.2017
Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 1. kārta” īstenošanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/31
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.07.2017. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 1. kārta" īstenošanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.06.2017
Fizisko aktivitāšu nodarbību ciklu vadīšanas pakalpojumi ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/28
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 13.07.2017. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: fizisko aktivitāšu nodarbību ciklu vadīšanas pakalpojumi ESF projektā "Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!"
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Mārīte Kaļva, tel.29847719, e-pasts: marite.kalva@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.06.2017
Atkritumu šķirošanas punktu izveide Rēzeknes novada 8 (astoņos) pagastos
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/30
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.07.2017. līdz plkst. 11.30
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: atkritumu šķirošanas punktu izveide Rēzeknes novada 8 (astoņos) pagastos
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.26531242, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.06.2017
Franča Trasuna muzeja “Kolnasāta” remonts (kūts ēkas jumta atjaunošana)
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/29
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.07.2017. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Franča Trasuna muzeja "Kolnasāta" remonts (kūts ēkas jumta atjaunošana)
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.06.2017
Nautrēnu pagasta PII “Vālodzīte” siltināšanas darbi
Pasūtītājs: Nautrēnu pagasta pārvalde
Identifikācijas numurs: NPP 2017/3
Iepirkuma priekšmets: Nautrēnu pagasta PII “Vālodzīte” siltināšanas darbi
Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra, kura būvdarbu līgumcena ir vienāda ar 20 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtību).
Iesniegšanas termiņš: 07.07.2017.plkst.11:00 (saskaņā ar nolikumu).
Kontaktpersona: Līvija Plavinska, mob.29468107, e-pasta nautreni.pag@e-apollo.lv.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.06.2017
Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvaldes autotransportam 2017./2018 gadiem
Pasūtītājs: Nautrēnu pagasta pārvalde
Identifikācijas numurs: NPP 2017/2
Iepirkuma priekšmets: Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvaldes autotransportam 2017./2018. gadiem
Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra, kura līgumcena ir vienāda ar 10 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtību).
Iesniegšanas termiņš: 07.07.2017.plkst.10:30 (saskaņā ar nolikumu).
Kontaktpersona: Līvija Plavinska, mob.29468107, e-pasta nautreni.pag@e-apollo.lv.lv
 Lasīt vairāk