Publicēts 17.08.2017
Dzīvojamās mājas Miera ielā 10, Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, jumta remonts
Iepirkuma identifikācijas Nr. – SPP 2017/8
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 30.08.2017
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets – „Dzīvojamās mājas Miera ielā 10, Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, jumta remonts”
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasta pārvalde, Rēzeknes novads, LV - 4643
Kontaktpersona – Vilis Tutins, info@struzani.lv, tālr. 20211133
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.08.2017
Pārtikas produktu piegāde Kaunatas pagasta pārvaldes izglītības iestādēm
Iepirkuma identifikācijas Nr. – KPP 2017/8
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 25.08.2017.plkst.10.00
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde Rāznas ielā 38, Kaunata, LV-4622
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu piegāde Kaunatas pagasta pārvaldes izglītības iestādēm
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvalde Rāznas ielā 38., Kaunata plkst. 8.00 - 16.30 (12.00 - 12.30 pusdienu pārtraukums)
Kontaktpersona – Antonija Gaveika tālr: 64667002
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.08.2017
Pārtikas produktu piegāde Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Skudriņa” vajadzībām 2017./2018.gadā
Iepirkuma identifikācijas Nr. – Sak.p.p. 2017/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš –16.08.2017
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Sakstagala pagasta pārvalde, Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Iepirkuma priekšmets – „Pārtikas produktu piegāde Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Skudriņa” vajadzībām 2017./2018.gadā”
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Pasūtījuma nosaukums un adrese – Sakstagala pagasta pārvalde, Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona – Olga Muravjova, info@sakstagals.lv, tālr. 646640550, mob. 29133899
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.08.2017
Pārtikas produktu piegāde Jaunstrūžānu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vajadzībām 2017./2018.gadā
Iepirkuma identifikācijas Nr. – SPP 2017/7
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš –14.08.2017
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets – „Pārtikas produktu piegāde Jaunstrūžānu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vajadzībām 2017./2018.gadā”
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasta pārvalde, Rēzeknes novads, LV - 4643
Kontaktpersona – Iveta Misjūne, info@struzani.lv, tālr. 64667552
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.08.2017
Pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2017.-2018.gadā
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2017/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2017. gada 18.augusts plkst.10-00
Pasūtītāja nosaukums - Dricānu pagasta pārvalde
Adrese - „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets - pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām
Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.07.2017
Video apstrādes klases inventāra iegāde
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/39
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 02.08.2017. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: video apstrādes klases inventāra iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Juris Dombrovskis, tel.27878199, e-pasts: juris.dombrovskis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.07.2017
Autoceļu pārbūve projekta „Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4. kārta” īstenošanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/37
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2017. gada 23. augustam plkst.11-00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: autoceļu pārbūve projekta „Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4. kārta” īstenošanai pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Alberts Kindzulis, tālr. 64607170, e-pasts: alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.07.2017
Daudzfunkcionālās ēkas teritorijas labiekārtošana ELFLA projekta ”Sociālo pakalpojumu uzlabošana un attīstīšana Ilzeskalna pagastā” īstenošanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: IPP 2017/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 28.jūlijā plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: RNP Ilzeskalna pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Daudzfunkcionālās ēkas teritorijas labiekārtošana ELFLA projekta ”Sociālo pakalpojumu uzlabošana un attīstīšana Ilzeskalna pagastā” īstenošanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619
Kontaktpersona: Genovefa Gailuma tel. 64644580, e-pasts: info@ilzeskalns.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.07.2017
Veselības dienu pasākumu organizēšanas pakalpojumi ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/38
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.07.2017. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Veselības dienu pasākumu organizēšanas pakalpojumi ESF projektā "Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!"
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Mārīte Kaļva, tel.29847719, e-pasts: marite.kalva@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.07.2017
Autopiekabju ar aprīkojumu inventāra transportēšanai iegāde
Ar iepirkuma komisijas 18.08.2017. lēmumu iepirkums ir pārtraukts, jo vienīgā pretendenta piedāvātā līgumcena ievērojami pārsniedz pasūtītājam pieejamo finansējumu.


 Lasīt vairāk