Publicēts 11.10.2017
Pārtikas produktu piegāde Maltas speciālās internātpamatskolas vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas nr.: MSIS 2017/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 01.11.2017. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Maltas speciālā internātpamatskola
Iepirkuma priekšmets: pārtikas produktu piegāde Maltas speciālās internātmapatskolas vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rozentovas ielā 9, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630
Kontaktpersona: Ināra Grišāne, tel.64631050, e-pasts: inara226@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.09.2017
LĒMUMS par iepirkuma „ Palu radīto bojājumu novēršanas darbi uz pašvaldības ceļiem Ilzeskalna pagastā.” (identifikācijas Nr. DPP 2017/5) REZULTĀTIEM
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.09.2017
Autoceļa Nr.7405 Ļodāni – Aizpūre 2,314 km Rēzeknes novada Nagļu pagastā pārbūve projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4. kārta” ietvaros
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/42
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 19.10.2017. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: autoceļa Nr.7405 Ļodāni - Aizpūre 2,314 km Rēzeknes novada Nagļu pagastā pārbūve projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4. kārta" ietvaros"
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Alberts Kindzulis, tel.64607170, e-pasts: alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.09.2017
Saimniecisko preču, dezinfekcijas un mazgāšanas līdekļu piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASI 2017/5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18.09.2017. plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Adamovas speciālā internātpamatskola
Iepirkuma priekšmets: Saimniecisko preču, dezinfekcijas un mazgāšanas līdekļu piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Adamovas speciālā internātpamatskola, Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647
Kontaktpersona: J. Puriņš, tel.29487740, e-pasts: ruderen@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.08.2017
Pašvaldības autoceļu atjaunošanas darbi Rēzeknes novada Dricānu pagastā
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2017/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2017. gada 30.augusts plkst.16-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagasta pārvalde
Adrese – „ Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – Pašvaldības autoceļu atjaunošanas darbi Rēzeknes novada Dricānu pagastā
Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.08.2017
Saimniecības preču iegāde Stružānu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr. – SPP 2017/9
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš –11.09.2017
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets - „Saimniecības preču iegāde Stružānu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām”
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasta pārvalde, Rēzeknes novads, LV - 4643
Kontaktpersona: Iveta Misjūne, info@struzani.lv, tālr. 22018676, 64667552
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.08.2017
Aparatūras iegāde fiziskās slodzes testu un fizisko īpašību funkcionālās diagnostikas veikšanai Rēzeknes novada iedzīvotājiem
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/41
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.09.2017. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: aparatūras iegāde fiziskās slodzes testu un fizisko īpašību funkcionālās diagnostikas veikšanai Rēzeknes novada iedzīvotājiem
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Aldis Ciukmacis, tel.64607181, e-pasts: sports@rdnet.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.08.2017
Pārtikas produktu piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASI 2017/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 06.09.2017. plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Adamovas speciālā internātpamatskola
Iepirkuma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Adamovas speciālā internātpamatskola, Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647
Kontaktpersona: J. Puriņš, tel.29487740, e-pasts: ruderen@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.08.2017
Siltumtrases un katlu mājas pārbūve Dricānu pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkums „ Siltumtrases un katlu mājas pārbūve Dricānu pagasta pārvaldes vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2017/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2017. gada 4. septembris plkst.10-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagasta pārvalde, „ Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – siltumtrases un katlu mājas pārbūve Dricānu pagasta pārvaldes vajadzībām
Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.08.2017
Par “B” kategorijas autovadītāju teorētisko un praktisko apmācību Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolās
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/40
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 29.08.2017. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: "B" kategorijas autovadītāju teorētiskā un praktiskā apmācība Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolās
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Vilis Deksnis, tel.29469704, e-pasts: vilis.deksnis@saskarsme.lv
 Lasīt vairāk