Gada pārskats 2012

2012. gads

Informācija par paveikto novadā 2012.gadā:

12. Rēzeknes novada pašvaldības budžets
13. Revidentu ziņojums vadībai
14. Lēmums par gada pārskata apstiprināšanu