SIA “ALAAS”

Nosaukums, reģistrācijas numurs SIA “ALAAS”
Juridiskā adrese “Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
Kapitālsabiedrības mājaslapas adrese http://alaas.lv/
Pamatkapitāla lielums: 508192.00 EUR (Reģistrēts UR 08.04.2014)
Vispārējie stratēģiskie mērķi, ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem Uzņēmuma darbība ir saistīta ar sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un šķirošanu fiziskām un juridiskām personām.
Stratēģija
Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti
Veiktās iemaksas pašvaldības budžetā SIA ALAAS veiktās iemaksas valsts budžetā
Informācija par saņemto pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu
Kapitālsabiedrības izstrādātie pārskati (nepārbaudītie)
Zvērināta revidenta
pārbaudītie gada pārskati
2015. gads
2016. gads
2017. gads.

2018. gads
2019. gads
Informācija par īpašuma struktūru 17,51% pašvaldības līdzdalības apmērs
Informācija par organizatorisko struktūru Atvasinātas publiskas personas kapitāldaļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā – Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs
Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem
Informācija par iepirkumiem
Cita nozīmīga informācija
Statūti
Nolikumi
Deleģējuma līgumi Līgums
Valdes loceklis
Informācija par kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, darba kārtība un lēmumi
Atalgojuma politikas principi un informācija par valdes locekļa atalgojumu
Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība