Skatīt "Asenizatoru reģistrs"

Asenizatoru reģistrs

Rēzeknes novada pašvaldības asenizatoru reģistrs 

Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2018. gada 18. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā”, Rēzeknes novada pašvaldība publicē pašvaldībā reģistrētos asenizatorus, kas sniedz pakalpojumus Rēzeknes novada teritorijā. 

 

Asenizatora nosaukums

Reģistrācijas numurs

Juridiskā adrese un kontaktinformācija

Savākto notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanas vieta

Reģistrācijas termiņš

Reģistrācijas anulēšanas datums

SIA
“Rēzeknes ūdens”
40003218631 Pils iela 16, Rēzekne
Tel. 646 25066, 64622016
E – pasts: rezeknes_udens@inbox.lv
SIA “Rēzeknes ūdens”, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 20.11.2019  

Silmalas pagasta zemnieku saimniecība “Līčupe” 

42401019526 

“Līčupe”, Pustinka, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
Tel.: 26568623, 26660668
E-pasts: jonss76@inbox.lv

 

Silmalas pagasta attīrīšanas iekārtas Kruķos, Štikānos, Vecružinā 

19.10.2020. 

 

Aleksejs Ksendzovs 

15107611445 

Jaunatnes iela 8/64, Malta,  Rēzeknes novads
Tel.: 26541963
E-pasts: Lewa15@inbox.lv

 

 

Silmalas pagasta attīrīšanas iekārtas Kruķos, Štikānos, Vecružinā 

 29.10.2020.