Novada izglītības iestādes aicina iesaistīties Globālās izglītības projektā

Publicēts 28.08.2015

Šī gada 26. augustā, pirms jaunā mācību gada sākuma, Rēzeknes novada pašvaldībā notika seminārs, kurā piedalījās novada izglītības iestāžu un to struktūrvienību vadītāji un vietnieki. Semināra darba gaitā dalībnieki tika iepazīstināti arī ar projektā „Global Schools: EYD 2015 to embed Global Learning in Primary Education„ Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# paredzētajām aktivitātēm.

Minētā projekta ietvaros paredzēts slēgt vienošanos ar izglītības iestādēm, kuras izteiks vēlmi piedalīties projektā. Iesaistoties projekta īstenošanā, izglītības iestādēm tiks nodrošināta un no projekta līdzekļiem finansēta pedagogu kvalifikācijas paaugstināšana – mācības par attīstības/globālo izglītību pirmsskolas un sākumskolas posmā, izstrādāti mācību materiāli, kurus izglītības iestādes varēs izmantot savā darbā, integrējot attīstības/globālo izglītību pirmsskolas un sākumskolas posmā, noorganizētas NVO aktivitātes attīstības/globālās izglītības jomā, kā arī aktīvākajiem desmit projektā iesaistītajiem pedagogiem nodrošināts pieredzes apmaiņas braucienu uz Bulgāriju.

Rēzeknes novada skolu interese par projektu bija liela, šobrīd jau vairākas no tām ir pieteikušās dalībai, tāpēc ceram uz veiksmīgu sadarbību projekta ieviešanā!

Inta Ozolniece,
projekta vadītāja

Foto: Eduards Medvedevs

eklogoglobal

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ievietotās informācijas jebkuru iespējamo pielietojumu.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0