Rēzeknes novada kultūras pasākumu plāns

Rēzeknes novada kultūras pasākumu plāns 2020. gadam