Kultūras nami

Audriņu pagasta kultūras nams

Adrese: Piemiņas iela 7a, Audriņu pag., LV-4611
Vadītāja: Tamāra Smirnova
Telefons: 64640318, LMT 25412872, TELE2 22323551
E-pasts: tamara.smirnova@audrini.lv

Bērzgales pagasta kultūras nams

Adrese: Rītupes iela 34, Bērzgales pag., LV-4612
Vadītāja: Daila Ekimāne
Telefons: 64644633 (sekretāre), 26185204
E-pasts: Daila.Ekimane@berzgale.lv

Čornajas tautas nams

Adrese: Miera iela 1, Čornaja, Čornajas pagasts
Vadītājs: Santa Viša – Gaisiņa
Telefons: 26415942
E-pasts: santa.visa@rezeknesnovads.lv

Čornajas pagasta Ratnieku tautas nams

Adrese: Čornajas pag., Ratnieki , Rēzeknes iela 1, LV-4617
Vadītāja: Vija Jeršova
Telefons: 64640979, 28783860
E-pasts: vija.jersova@rezeknesnovads.lv

Dricānu pagasta kultūras nams

Adrese: Dricāni, Dricānu pag., LV-4615
Vadītāja: Genovefa Jonāne
Telefons: 26665868
E-pasts: genovefa.jonane@rezeknesnovads.lv

Feimaņu pagasta kultūras nams

Adrese: Feimaņi, Feimaņu pag., LV-4623
Vadītāja:  Dina Šmaukstele
Telefons: 26478741, 64644750
E-pasts: dina.smaukstele@rezeknesnovads.lv

Gaigalavas pagasta kultūras nams

Adrese: Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes iela 2, LV-4618
Vadītāja: Valentīna Deksne
Telefons: 64644534, 29498655
E-pasts: valentina.deksne@rezeknesnovads.lv

Griškānu pagasta kultūras nams

Adrese: Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pag., LV-4641
Vadītāja: Ināra Daugule
Telefons: 28326029
E-pasts: inara.daugule@rezeknesnovads.lv

Ilzeskalna pagasta tautas nams

Adrese: Ilzeskalns, Ilzeskalna pag., LV-4619
Vadītāja: Anna Višķere
Telefons: 29498652
E-pasts: anna.viskere@rezeknesnovads.lv

Kaunatas pagasta tautas nams

Adrese: Rāznas iela 14, Kaunatas pag. LV-4622
Vadītāja:
Telefons:
E-pasts:

Kaunatas pagasta Dubuļu klubs

Adrese: P/n Dubuļi, Kaunatas pag., LV-4616
Vadītāja: Žanna Aniščenko
Telefons: 64644250, 26402305
E-pasts: zanna.aniscenko@rezeknesnovads.lv

Kantinieku pagasta sporta un atpūtas centrs

Adrese: Liuža, Kantinieku pag., LV- 4621
Vadītāja: Valda Tutina
Telefons: 28727103
E-pasts: valda.tutina@rezeknesnovads.lv

Lendžu pagasta kultūras nams

Adrese: Lendži, Lendžu pag., Viraudas iela 3, LV-4625
Vadītāja: Ligita Meļko
Telefons: 29397068
E-pasts: ligita.melko@rezeknesnovads.lv

Lūznavas pagasta zāle 

Adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pag., LV-4627
Kultūras organizatore: Marija Gudele
Telefons: 28354351
E-pasts: marija.gudele@rezeknesnovads.lv


Mākoņkalna pagasta tautas nams

Adrese: Lipušķi, Mākoņkalna pag., Līgo iela 1, LV-4626
Vadītāja: Skaidrīte Beitāne
Telefons: 26593450
E-pasts: skaidrite.beitane@rezeknesnovads.lv

Maltas pagasta kultūras nams

Adrese: 1.maija iela 80, Maltas pag., LV-4630
Vadītāja: Elīna Prusaka
Telefons: 64632065, 26117782
E-pasts: elina.prusaka@rezeknesnovads.lv
Mājas lapa: www.malta.lv

Nagļu pagasta tautas nams

Adrese: Nagļi, Nagļu pag., LV-4631
Vadītāja: Anna Baleiša
Telefons: 64644339, 26398826
E-pasts: anna.baleisha@rezeknesnovads.lv

Nautrēnu pagasta sporta halle – kultūras nams

Adrese: Rogovka, Nautrēnu pag., LV-4652
Vadītāja: Inga Vigule
Telefons: 28335357
E-pasts: inga.vigule@rezeknesnovads.lv

Ozolaines pagasta tautas nams

Adrese: “Bekši-7″, c. Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
Vadītāja: Lāsma Inkina
Telefons: 64640171 (pagasta pārvaldē)
E-pasts: lasma.inkina@ozolaine.lv

Ozolmuižas pagasta kultūras nams

Adrese: Ozolmuiža, Ozolmuižas pag., LV-4633
Vadītājs:
Telefons: 
E-pasts:

Pušas pagasta tautas nams

Adrese: Parka iela 1, Pušas pag., LV-4635
Vadītāja: Līga Ratnika
Telefons: 28325655
E-pasts: liga.ratnika@saskarsme.lv

Rikavas pagasta kultūras nams

Adrese: Jaunības iela 10, Rikavas pag., LV-4648
Vadītāja: Inese Vērdiņa

Telefons: 64607087, 27301141
E-pasts: inese.verdina@rezeknesnovads.lv


Sakstagala pagasta sabiedrisko aktivitāšu centrs

Adrese: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pag., LV-4645
Vadītāja:
Telefons:
E-pasts:
 

Silmalas pagasta Ružinas kultūras nams

Adrese: Vecružina, Silmalas pag., Jaunatnes iela 1, LV-4636
Vadītāja:  Tamāra Kremņova
Telefons: 29173680
E-pasts: tatjana.volkova@rezeknesnovads.lv

Silmalas pagasta kultūras nams

Adrese: Silmalas pag., Gornica, Saules iela 4, LV-4630
Vadītāja: Sabīne Liāna Dzene
Telefons: 64644830, 28934024
E-pasts: sabine.dzene@rezeknesnovads.lv

Silmalas pagasta Kruku kultūras nams

Adrese: Kruki, Silmalas pag., Tirgus iela 1, LV-4636
Vadītāja: Natālija Valinika
Telefons: 64644682, 26453316
E-pasts: natalija.valinika@rezeknesnovads.lv

Silmalas pagasta Štikānu klubs

Adrese: Štikāni, Silmalas pag., LV-4644
Vadītāja: Marija Minajeva
Telefons: 64644682, 27157623
E-pasts: marina.minajeva@rezeknesnovads.lv

Stoļerovas pagasta saietu nams

Adrese: Skolas iela 2A, Stoļerova, Stoļerovas pag., LV-4642
Vadītāja: Dzintra Gribuste
Telefons: 28357891
E-pasts: dzintra.gribuste@rezeknesnovads.lv

Stružānu pagasta kultūras nams

Adrese: Miera iela 14, Stružānu pag., LV-4643
Kultūras nama vadītāja: Leokādija Razgale,
Telefons: 64667042, 29122068
E-pasts: leokadija.razgale@rezeknesnovads.lv 


Vērēmu pagasta tautas nams

Adrese: J. Zvīdra 4, Sondori, Vērēmu pag., LV-4647
Vadītāja: Sarmīte Strupoviča
Telefons: 64628834, 29131963
E-pasts: sarmite.strupovica@rezeknesnovads.lv