Amatierteātri

Audriņu kultūras nama dramatiskais kolektīvs „Potešņiki”

Dibināšanas gads: 1995.
Vadītāja: Tamāra Smirnova
Tālrunis: 25412872
E-pasts: audrinukn@inbox.lv

Čornajas pagasta Ratnieku tautas nama dramatiskais kolektīvs „Sit saujā”

Dibināšanas gads: 2006.
Vadītāja: Vija Jeršova
Tālrunis: 28783860
E-pasts: vijajersova@inbox.lv

Dricānu kultūras nama dramatiskais kolektīvs

Dibināšanas gads: 2011.
Vadītājs: Andris Eriņš
Tālrunis: 29469164
E-pasts: andriserins@inbox.lv

Dricānu kultūras nama dramatiskais kolektīvs ”Siebrineicys”
Dibināšanas gads: 2006.
Vadītāja: Genovefa Jonāne
Tālrunis: 64644109, 29524178
E-pasts: genovefa.jonane@inbox.lv

Feimaņu kultūras nama dramatiskais kolektīvs “Savējie”

Dibināšanas gads: 2008.
Vadītāja: Ināra Reinika
Tālrunis: 29437896

Gaigalavas kultūras nama amatierteātris „Apīnis”

Dibināšanas gads: 2005.
Vadītāja: Valentīna Deksne
Tālrunis: 29498655
E-pasts: gaigalavakn@inbox.lv

Gaigalavas kultūras nama amatierteātris „Bykovīši”

Dibināšanas gads: 1995.
Vadītāja: Valentīna Deksne
Tālrunis: 29498655
E-pasts: gaigalavakn@inbox.lv

Gaigalavas kultūras nama senioru amatierteātris „Optimisti”

Dibināšanas gads: 1996.
Vadītāja: Ilze Vugule
Kontaktpersona: Valentīna Deksne
Tālrunis: 29498655, 64644562
E-pasts:gaigalavakn@inbox.lv

Gaigalavas pagasta sabiedrisko aktivitāšu centra “Strūžānu skola” dramatiskais pulciņš “Šādi Tādi”

Dibināšanas gads: 2010.
Vadītāja: Jolanta Mihailova
Tālrunis: 22048496
E-pasts: struzanuskola.sac@inbox.lv

Griškānu pagasta kultūras nama dramatiskais pulciņš “Aizspogulija”

Dibināšanas gads: 2009.
Vadītāja: Inga Oltiņa
Tālrunis: 28326029
E-pasts: inara.daugule@rezeknesnovads.lv

Ilzeskalna tautas nama dramatiskais kolektīvs

Dibināšanas gads: 2008.
Vadītāja: Anna Višķere
Tālrunis: 64644583
E-pasts: annaviskere@inbox.lv

Kaunatas tautas nama dramatiskais kolektīvs “Kaunatas runōtōji”

Dibināšanas gads: 2005.
Vadītāja: Nellija Vasiļjeva
Tālrunis: 29463881
E-pasts: nellija40@inbox.lv

Kaunatas pagasta Dubuļu tautas nama dramatiskais kolektīvs “Traļi-vaļi”

Dibināšanas gads: 1999.
Vadītāja: Žanna Anisčenko
Tālrunis: 26402305
E-pasts: zanna7774@inbox.lv

Mākoņkalna tautas nama dramatiskais kolektīvs “Raudive”

Dibināšanas gads: 2007.
Vadītāja: Regīna Trūle
Tālrunis: 26309912
E-pasts: reginatrule@inbox.lv

Lendžu kultūras nama dramatiskais pulciņš „Atspūļa”

Dibināšanas gads: 2006.
Vadītāja: Inga Cipruse- Īvone
Tālrunis: 20276787
E-pasts: 
Kontaktpersona: Ligita Meļko
Tālrunis: 29397068
E-pasts: ligitamelko@inbox.lv

Maltas kultūras nama amatierteātris „Noktirne”

Dibināšanas gads: 2004.
Vadītāja: Elīna Prusaka
Tālrunis: 26117782
E-pasts: elinaprusaka@inbox.lv

Maltas pagasta kultūras nama dramatiskais kolektīvs “Smaidam”

Vadītāja Mārīte Šadurska
Dibināšanas gads: 2019
Tālrunis: 26275765
e-pasts: marite.sadurska@saskarsme.lv


Pušas tautas nama dramatiskais kolektīvs
Dibināšanas gads: 2007.
Vadītāja: Līga Ratnika
Tālrunis: 28325655
E-pasts: liga.ratnika@inbox.lv

Nagļu tautas nama dramatiskais kolektīvs
Dibināšanas gads: 2004.
Vadītāja: Anna Baleiša
Tālrunis: 26398826, 64644339
E-pasts: baleisha@inbox.lv

Nautrēnu pagasta Rogovkas dramatiskais kolektīvs
Dibināšanas gads: 1998.
Vadītāja: Maruta Miščenko
Tālrunis: 26421838
E-pasts: marutamiscenko@inbox.lv

Nautrēnu pagasta Dekteru amatierteātris

Dibināšanas gads: 1915.
Vadītāja: Ērika Bozoviča
Tālrunis: 29122057
E-pasts: erika.bozovica@inbox.lv


Strūžānu kultūras nama amatierteātris „Ķirzakas buča”
Dibināšanas gads: 2011.
Vadītāja: Sarmīte Stepiņa
Tālrunis: 29174868
E-pasts: sarmite.taunaga@inbox.lv