Pedagogu pieredzes banka

Pedagogu radošie darbi un idejas

“ Vides izglītības pasākumi Maltas speciālās internātpamatskolas dabas dabas takā” (Skolotājas: Helēna Vaišļa, Larisa Pavlova)

Vizuālais materiāls   ģeogrāfijas  mācīšanai novada kontekstā Dabiskais pieaugums, Iedzīvotāju blīvums, Dzimstība, Mirstība (autore: Iveta Tiltiņa, Dricānu vidusskolas skolotāja)

Mācību materiāli  angļu valodai  sākumskolā apraksts, 1. darba lapa , 2. darba lapa , 3. darba lapa , 4. darba lapa , 5. darba lapa  (autore Inna Mironova, Maltas 1.vidusskola)

Radošais darbs „Veidošana vizuālās mākslas stundās”, metodiskais materiāls „Veidošana vizuālās mākslas stundās” (autore Jolanta Dundeniece, Gaigalavas pamatskola)

Prezentācija “Dzīvnieku un kukaiņu veidošana no dažādiem materiāliem.”, radošais darbs “Dzīvnieku un kukaiņu veidošana no dažādiem materiāliem.”  (autore Antoņina Vasiļjeva, Maltas 2. vidusskola)

Radošais darbs „Rūžeņa- Latgales Danaja” (autore Dace Zagorska, Kaunatas vidusskola)

Prezentācija „Notikums. Stāsts. Totēmstabs.”, radošais darbs „Notikums. Stāsts. Totēmstabs.” (autore Dace Zagorska, Kaunatas vidusskola)

Prezentācija „Piepogājies Latvijai!”, radošasis darbs „Piepogājies Latvijai!” (autore Dace Zagorska, Kaunatas vidusskola)

Prezentācija “Vizuālās mākslas izmantošana valodu apguvē” ;radošais darbs “Vizuālās mākslas izmantošana valodu apguvē” (Zigrīda Radiņa – Bindemane, Anita Doroščonoka, Ērika Jonikāne, Ineta Strucinska)

Prezentācija “Padomā pirms izmet” (Sandra Saulīte)

Prezentācija “Dziesmu tekstu un mūzikas klātbūtne angļu valodas stundās”; radošais darbs “Using songs, music and lyrics in English teaching” (Nellija Žogota)

Prezentācija  “Daudzpusīgo inteligenču teorijas izmantošana skolā” (Inese Stepāne)

Prezentācija “Pašgatavotas attīstošās rotaļlietas ar šņorēšanu” (Indra Dzene)

Prezentācija “Kā iemācīt mīlēt sinusu?” (Nellija Guda)

Darba lapu komplekts „Jaunais dabas pētnieks” tematiskām mācību ekskursijām (Inita Otikova)

Anita Rudziša, Rēznas pamatskola, Labās prakses piemērs – Loto spēle “Apstākļa vārdu grupas”, projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās  Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)

Iveta Dembovska, Dricānu vidusskola, Labās prakses piemērs „Iepazīšanās un pašizziņas programma”, projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001). Labās prakses piemēra apraksts, vizītkarte

Ingrīda Mežajeva, Feimaņu pamatskola, Labās prakses piemērs “Lomu spēle literatūrā R. Ezeras stāstam “Cilvēkam vajag suni”" , lomu spēles foto, aptauja lomu spēles dalībniekam, projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)

Daina Kaša, Nautrēnu pirmsskolas izglītības iestāde, Labās prakses piemērs “Metodiskais materiāls lasītmācīšanā un matemātikā –burtu un ciparu kastes”, projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)
Antoņina Vasiļjeva, Maltas 2. vidusskola, Labās prakses piemērs “Dekoratīvās gleznas no kartona” projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)
Svetlana Vasiļjeva, Rēznas pamatskola, Labās prakses piemērs “Glāze tējas un fizika”,  projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)
Sandra Saulīte, Dricānu vidusskola, Labās prakses piemērs „Latgales virtuves tradīcijas” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)
Tatjana Lazareva, Gaigalavas pamatskola, Labās prakses piemērs “Spēle “Domino”", Domino kartītes “Daļu un procentu rēķini” , Domino kartītes “Racionālie skaitļi” , projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001
Ināra Lāce, Maltas pirmsskolas izglītības iestāde “Dzīpariņš”, Labās prakses piemērs “Sižeta – lomu rotaļas” , projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās  Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)
Prezentācija ” Profesijas”
Valentīna Čepele, maltas 1. vidusskola, Labās prakses piemērs “Spēle “Ko es zinu par Latviju?”" , projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītībassistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)
Skaidrīte Babre, Maltas 1. vidusskola, Labās prakses piemērs “Spēle latviešu valodas stundām “Vārdšķiras“”, projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)
Līvija Smirnova, Gaigalavas pamatskola, Labās prakses piemērs “Dzejas diena”, projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās  Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)
Irina Laškova, Tiskādu vidusskola, Labās prakses piemērs “Dzejas analīze krievu literatūras stundās” , projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)
Žanna Čuhnova, Tiskādu vidusskola, Labās prakses piemērs “”Mācību stundas „Dienvidamerikas iekšējie ūdeņi” apraksts” , projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)
Aiva Litauniece, Kalnezeru Katoļu pamatskola, Labās prakses piemērs „Apvienotā stunda latviešu valodā 8. klase „Uzruna, uzrunas grupa”, 9. klase „Valodas stils””, projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001).
Anita Rudziša, Kalnezeru Rēznas pamatskola, Labās prakses piemērs „Kooperatīvā krustvārdu mīkla „A. Brigadere „Sprīdītis”’’, projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001).
Ija Sorokina, Maltas 2.vidusskola, Labās prakses piemērs „Stunda – pārgājiens par tēmu „Mērogs””, projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001).
Inese Bundure, Maltas 1.vidusskola, Labās prakses piemērs Stacijas tēmā ’’Vienādojumi’’”, projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001).
Inga Pavlova, Adamovas speciālā internātpamatskola, Labās prakses piemērs „Vēstures pēcpusdiena- konkurss”, projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001).
Irina Šehovcova, Lūznavas pagasta Rēzeknes novada pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”, Labās prakses piemērs „Rakstītprasmes vingrinājumi” , projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001).
Ļubova Špundzāne, Viļānu vidusskola, Labās prakses piemērs „Mācību stunda par tēmu „Sēņu uzbūve, daudzveidība, nozīme”” , projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001).
Marina Bogdanova-Petroviča, Silmalas pirmsskolas izglītības iestāde, Labās prakses piemērs „Dienasgrāmata ,,Mani labie darbiņi””, projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001).
Oxana Skrytnik, L. Rancānes Makašānu Amatu vidusskola, Labās prakses piemērs „Stundas plāns „Kristāliskās un amorfās vielas””, projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001).
Tatjana Smirnova , Audriņu pamatskola, Labās prakses piemērs „Mācību stundas darba lapa skolēniem “Dažādu starojumu veidi un to izmantošanas iespējas medicīnā”” , projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001).
Velta Podvinska, Kaunatas vidusskola, Labās prakses piemērs „Dabas materiāla loma izziņas darbības attīstībā”, projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001).
Anatolijs Kozlovskis, Rēznas pamatskola, Labās prakses piemērs „Loto spēle ,,Uzturvielas’’” , projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001).
Elīna Sjakste, Nautrēnu vidusskola,  Labās prakses piemērs “Netradicionālais sporta inventārs“, projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001).
Ineta Melne, Nautrēnu vidusskola, Labās prakses piemērs “Mākslinieks un modelis portretos“., projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001).
Inta Mičule, Griškānu PII, Labās prakses piemērs „Aktivitātes mūzikas nodarbībās agrīnā vecuma bērniem”, projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001).
Marija Borisovska, Tiskādu vidusskola, Labās prakses piemērs „Loto spēle krievu valodas stundām “Neuzsvērtie patskaņi vārda saknē”“, projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001).
Rita Koroļkova, Tiskādu vidusskolas, Labās prakses piemērs „Integrētā bioloģijas – krievu literatūras stunda “Kurvjziežu dzimtas augu daudzveidība. Vizuālais un garīgais skaistums””, projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001).
Anita Cercene , Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola, Labās prakses piemērs „Galda spēle ķīmijā „Ķīmijlenda””, projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001).
Gunta Kazuševa, Dricānu vidusskola, Labās prakses piemērs ” ”Kuba metode” daiļdarba analīzes procesā””, projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001).
Rita Siņavska, Maltas 1.vidusskola, Labās prakses piemērs „Pirmatnējā laika māksla” , projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001).
Natālija Melne, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola , Labās prakses piemērs „Sākumskolas skolēnu agresivitātes mazināšanas programma”, projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001).
Felīcija Leščinska, Viļānu vidusskola, Labās prakses piemērs “Mācību stunda par tēmu: „Latvijas minerāli un ieži” ”, projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001).
Ināra Anča, Rēznas pamatskola, Labās prakses piemērs „Lasītprasmes veicināšana sākumskolā” , projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001).
Marija Ščemeļova, Tiskādu vidusskola, Labās prakses piemērs “Matemātika 5.klasē (stundu konspekts)”, projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001).
Zigrīda Vasiļkova, Adamovas speciālā internātpamatskola , Labās prakses piemērs “Ziemassvētku pasaku lugas ”Kaķīša dzirnaviņas” muzikāli dramatisks iestudējums“, projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001).
Irena Ivanova, Dricānu vidusskola , Labās prakses piemērs “Dziesma “Ticeibys gaismā”", Sarmītes Mežules vārdi, Irēnas Ivanovas mūzika, projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001).
Valentīna Kornejeva, Viļānu vidusskola, Labās prakses piemērs „Viktorīna ”Ko tu zini par Ziemeļameriku?”” , projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001).
Ilze Kravale, Verēmu pamatskola, Labās prakses piemērs “Integrētā nedēļa „Miķeļdiena””, projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001).
Juris Livmanis, Viļānu vidusskola, Labās prakses piemērs „Darbs ar datnēm un mapēm”, projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001).
Natālija Bernāne, Silmalas pirmsskolas izglītības iestāde, Labās prakses piemērs „Dienasgrāmata ,,Mani labie darbiņi””, projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001).
Valda Selicka, Kalnezeru Katoļu pamatskola, Labās prakses piemērs “Loto spēle ,,Darbības vārdi’’”, projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001).
Inga Ivanova, Verēmu pamatskola, Labās prakses piemērs “Mācību projekts „Mājdzīvnieki” “, projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001).
Ināra Voskāne, Bērzgales pirmsskolas izglītības iestāde, Labās prakses piemērs „Mēnešu un svētku kalendārs”, „Gadalaiku spēle”, projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001).

Aija Sniķere, Maltas 1. vidusskola, Labās prakses piemērs „Ķērpju daudzveidība skolas apkārtnē”, „Gadalaiku spēle” , projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001).
Labās prakses piemēra apraksts, vizītkarte

Tatjana Beļusova , Tiskādu vidusskola, Labās prakses piemērs „Taurenīšu pļaviņā”, projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001).
Aina Solima, Adamovas speciālā internātpamatskola, Labās prakses piemērs „Vērtīborientācija un brīvā laika izmantošana” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)
Ineta Kruste, Gaigalavas pamatskola, Labās prakses piemērs „Āra nodarbība: „Ūdens piesārņojuma noteikšana Krēsles upē”” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)

Jeļena Novožilova, Griškānu pirmsskolas izglītības iestāde, Labās prakses piemērs „Rotaļnodarbība novērošanas prasmju attīstīšana 3-4 gadīgiem bērniem”projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)
Labās prakses piemēra apraksts, vizītkarte

Nellija Žogota, Nautrēnu vidusskola, Labās prakses piemēr„Tūrisma ceļvedis angļu valodā „Ielūdz Nautrēnu vidusskola” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001) Labās prakses piemēra apraksts, vizītkarte

Velta Adijāne, Dricānu vidusskola, Labās prakses piemērs „Spēle latviešu valodas stundām „Man ir!” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)
Labās prakses piemēra apraksts, vizītkarte

Iveta Dembovska, Dricānu vidusskola, Labās prakses piemērs „Karjeras plānošana”projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)
Labās prakses piemēra apraksts, vizītkarte

 Ineta Lipska, Griškānu pirmsskolas izglītības iestāde, Labās prakses piemērs „Sīpolu stādīšana” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)
Labās prakses piemēra apraksts, vizītkarte

Marija Kozlova, Adamovas speciālā internātpamatskola, Labās prakses piemērs „Pakāpju pulkstenis”projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001) Labās prakses piemēra apraksts, vizītkarte

Oksana Brokāne, Audriņu pamatskola, Labās prakses piemērs „Tēmas „Dzīvnieki” integrētā apguve 4. klasē” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)
Labās prakses piemēra apraksts, vizītkarte

 Ineta Melne, Nautrēnu vidusskola, Labās prakses piemērs „Radošie darbi un spēles kultūras vēsturē”projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)
Labās prakses piemēra apraksts, vizītkarte

Lidija Elksne, Dricānu pirmsskolas izglītības iestāde, Labās prakses piemērs „Gaiss”projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)
Labās prakses piemēra apraksts, vizītkarte

Žanna Savčenko,  Silmalas pirmsskolas izglītības iestāde, Labās prakses piemērs „Attīstošais paklājs „Mana apkārtne””projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)
Labās prakses piemēra apraksts, vizītkarte

Inta Mortukāne,  Griškānu pirmsskolas izglītības iestāde, Labās prakses piemērs „Rotaļnodarbība lasītprasmes un rakstītprasmes mācīšanai „Lietus”” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)
Labās prakses piemēra apraksts, vizītkarte

Svetlana Vasiļjeva, Rēznas pamatskola, Labās prakses piemērs „Seminārs- praktikums vecākiem par tēmu „Mīlestības pret darbu audzināšana ģimenē. Kā izaudzināt sev palīgu?” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)
Labās prakses piemēra apraksts, vizītkarte

Izglītības jaunākās tendences, Dr. oec. Tatjana Volkova
21. gs.nepieciešamās kompetences un izaicinājumi izglītībai. Dr. oec. Tatjana Volkova

Viktorīna” Rikavieši iepazīst Vecrīgu”. Gaigalavas pamatskolas struktūrvienības Rikavas pamatskolas skolotāja Janīna Rupaine

”Piramīdas”, Inese Bundere , Maltas vidusskola.

„Konkurss „ Vai esi gudrāks par Paulīni?” un spēle „Zini vai mini”!”, Anita Cercene, Anita Doroščonoka, Irēna Doroščonoka, Arnis Cercens, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola.

„Projektu nedēļa “Jautrais alfabēts”, Sanita Ivanovska, Diāna Stafecka, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola.

„Radošās domāšanas pilnveide izmantojot etnogrāfisko rakstu”. Solvita Meļņičenko, Kaunatas vidusskola.

„Culture shock”, Anna Šmaukstele, Maltas vidusskola.

„Ar cerību nākotnē”, Ija Sorokina, Maltas vidusskola.

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas starpdisciplināro mācību projekts ”Pieklauvē savai nākotnei! Do-re-mi-fa”. Skolotāji: Anita Cercene, Anita Doroščonoka, Anna Kluša, Sanita Ivanovska

Arī citi pedagogi aicināti papildināt šo sadaļu ar labu ideju un interesantu pieredzi, tādējādi popularizējot savu pedagoģisko kompetenci! Materiālus publicēšanai sūtiet Izglītības pārvaldes speciālistei Elitai Opincānei uz e-pastu elita.opincane@saskarsme.lv