RNPB 5 Publicēts 19.11.2020
Rāznas nacionālā parka biedrība sveic LR proklamēšanas 102. gadadienā!
Rāznas nacionālā parka biedrība piešķir apbalvojumus “Pagasta lepnums” sešiem Kaunatas pagasta iedzīvotājiem par nozīmīgu ieguldījumu pagasta dzīvē, sasniegumiem pagasta tēla veidošanā un popularizēšanā.
 Lasīt vairāk
3 Publicēts 17.11.2020
Piešķirti Rēzeknes novada atzinības raksti
Rēzeknes novada pašvaldībā jau par tradīciju kļuvis Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā ar novada augstāko apbalvojumu - Atzinības rakstu - sveikt čaklākos, aktīvākos, profesionālākos, radošākos un godprātīgākos novada cilvēkus. Rēzeknes novada Atzinības raksts šogad tiek pasniegts piecpadsmit Rēzeknes novada iedzīvotājiem septiņās nominācijās.
 Lasīt vairāk
Celtekas Lapene 2019 Publicēts 06.02.2020
Par ēku būvniecības kārtību, kad būvniecības ierosinātājs pats var izstrādāt būvniecības ieceres dokumentus
Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” paredz noteiktus gadījumus, kad būvniecības ierosinātājs pats var izstrādāt nepieciešamos būvniecības ieceres dokumentus. Informējam, ka no 2020. gada 1. janvāra būvniecības ieceres dokumentus būvvaldē jāiesniedz elektroniski Būvniecības informācijas sistēmas vietnē www.bis.gov.lv. Persona autentificējas sistēmā izmantojot latvija.lv, izvēlas “Jauna būvniecība” → “Paskaidrojuma raksts ēkai” un aizpilda nepieciešamos laukus, kā arī pievieno projekta daļā skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri un grafiskos dokumentus.
 Lasīt vairāk
maja (1168 x 779) Publicēts 07.02.2019
Ēkas fasādes apdares darbi
Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” noteic būvniecības procesā nepieciešamo dokumentāciju. Iesniedzamo dokumentu veids atkarīgs no būvju iedalījuma grupās.
 Lasīt vairāk
žogs Publicēts 07.02.2019
Žogu būvniecība
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 1. pielikumu žogs ir I grupas inženierbūve. Žoga būvniecībai izvirzīto prasību nosacījumi ir atkarīgi no vietas, kurā tiek plānota žoga būvniecība.
 Lasīt vairāk
DSC_0022 - Copy Publicēts 28.11.2018
Logu atjaunošana vai nomaiņa
Rēzeknes novada pašvaldības Būvvalde informē, ka būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami ēku logu atjaunošanai un nomaiņai (izņemot arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļus), ja tiek nodrošināta atbilstība ēkas fasādes koptēlam (loga dalījums un proporcijas, rāmja un no ārtelpas redzamo loga elementu krāsojums un reljefs).
 Lasīt vairāk
DSC_0041 (1072 x 712) Publicēts 23.11.2018
No 2019. gada 1. janvāra būs obligāta būvniecības elektroniskās sistēmas lietošana
Latvijā tiek ieviesta būvniecības ieceres elektroniskā iesniegšana un saskaņošana. Tas nozīmē ne tikai papīra dokumentu aizstāšanu, bet arī procesa paātrināšanu, jo Būvniecības informācijas sistēmā izveidotajā platformā iespējamas visas nepieciešamās darbības, lai nokārtotu saskaņojumus un saņemtu atļauju būvdarbu veikšanai. Elektroniskās sistēmas lietošana obligāta būs no 2019. gada 1. janvāra, kad visiem būvniecības dalībniekiem dokumenti būs jāievada elektroniski.
 Lasīt vairāk
bilde Publicēts 28.12.2017
Seminārs par uzņēmējdarbības uzsākšanu Rēzeknes novada pašvaldībā
Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” organizē informatīvu semināru par LEADER projektu konkursa 5. kārtu (08.01.2018.-08.02.2018., rīcība 1.1. "Uzņēmējdarbības uzsākšana").
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.02.2017
Rēzeknē, Preiļos, Krāslavā un Daugavpilī notiks semināri par pieejamo atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu ēkās
Šī gada 15. un 16. februārī četrās Latgales pilsētās – Rēzeknē, Preiļos, Krāslavā un Daugavpilī – notiks semināri par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu ēkās un pieejamo valsts atbalstu. Seminārus organizē Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija "Altum" informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.04.2014
Būvniecības aktuālā informācija
 Lasīt vairāk