Kontaktinformācija

Bērnu – jaunatnes sporta skolaAldis Ciukmacis

Juridiskā adrese: Sporta iela 5, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630
Tālrunis: 62103040
E-pasts: bjss@rezeknesnovads.lv
Sporta skolas direktors Aldis Ciukmacis
Sporta skolas pamatuzdevumi: 
  • nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes sporta izglītības pamatzināšanas un prasmes;
  • nodrošināt jauniešu sporta meistarības pilnveidošanas iespējas;
  • nodrošināt organizatoriski metodiskā darba vadību izglītības iestādēs īstenojamajām sporta programmām un profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām;
  • izpildīt organizatoriski metodiskā centra funkcijas vispārizglītojošo mācību iestāžu sporta stundu un ārpusstundu sporta darba organizēšanā un metodiskajā vadībā;
  • popularizēt sportu un veselīgu dzīvesveidu;
  • veicināt profesionālās ievirzes sporta izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas attīstību.

Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu-jaunatnes sporta skola ir Rēzeknes novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde, kuras uzdevums ir profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošana dažādos sporta veidos. Izglītības iestādes, kurās Bērnu-jaunatnes sporta skola realizē profesionālās ievirzes izglītības programmas Izglītības iestādes, kurās Bērnu-jaunatnes sporta skola realizē interešu izglītības programmas

BJSS treneri

Basketbols:

Andris Putrāns
Kontakttālrunis – 25573499
Izglītība – augstākā pedagoģiskā
Nodarbības notiek – Dricānos

Līga Ludborža
Kontakttālrunis – 26326578
Izglītība – augstākā
Nodarbības notiek – Maltā


Inese Bolšija
Kontakttālrunis – 29194439
Izglītība – augstākā pedagoģiskā
Nodarbības notiek – Dricānos

Futbols:

Jurijs Jonins
kontakttālrunis – 20259495
Izglītība – mācās Daugavpils Universitātē
Nodarbības notiek – Maltā


Sergejs Kondrats
Kontakttālrunis – 26199827
Izglītība – augstākā pedagoģiskā
Nodarbības notiek – Maltā


Igors Derjagins
Kontakttālrunis – 26531922
Izglītība – augstākā pedagoģiskā
Nodarbības notiek – Maltā


Aleksandrs Borodulins
Kontakttālrunis – 26579975
Izglītība – augstākā
Nodarbības notiek – Maltā


Vjačeslavs Višņakovs
Kontakttālrunis – 22138835
Izglītība – DU students
Nodarbības notiek – Kaunatā


Vieglatlētika:

Ivars Upenieks
Kontakttālrunis – 26118929
Izglītība – augstākā pedagoģiskā
Nodarbības notiek – Feimaņos


Andrejs Jesko
Kontakttālrunis – 28377703
Izglītība – augstākā
Nodarbības notiek – Gaigalavā

Volejbols:

Oļegs Žukovs
Kontakttālrunis – 28313957
Izglītība – augstākā pedagoģiskā
Nodarbības notiek – Bērzgalē


Arnis Žogots
Kontakttālrunis – 26674761
Izglītības – augstākā pedagoģiskā
Nodarbības notiek – Kaunatā


Oskars Krukovskis
Kontakttālrunis – 26858175
Izglītība – augstākā pedagoģiskā
Nodarbības notiek – Adamovā


Dambrete:

Juris Dombrovskis
Kontakttālrunis – 27878199
Izglītība – augstākā
Nodarbības notiek – Maltā


Šahs:

Anatolijs Jasinskis
Kontakttālrunis – 29945881
Izglītība – augstākā
Nodarbības notiek – Maltā


Aleksandrs Vasiļkovs
Kontakttālrunis – 26445068
Izglītība – augstākā pedagoģiskā
Nodarbības notiek – Vērēmos


Galda teniss:

Bruno Losāns
Kontakttālrunis – 26119393
Izglītība – vidējā tehniskā
Nodarbības notiek – Tiskādos


Peldēšana:

Diāna Gosteva
Kontakttālrunis – 29226658
Izglītība – augstākā pedagoģiskā
Nodarbības notiek – Rēzeknes 5.vsk.peldbaseinā/Valsts Robežsardzes koledžas  peldbaseinā