Notiks seminārs par ES fondu finansējumu pakalpojumu sniegšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Publicēts 14.01.2020

Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, kā arī viņu ģimenēm būs pieejami sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi sociālo prasmju un funkcionālo spēju uzlabošanai. Par Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma saņemšanas iespējām 21. janvārī notiks seminārs.

Projektu īstenotājiem – biedrībām vai nodibinājumiem – būs pieejams līdz 206 750 eiro liels Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums, lai organizētu atbalsta pasākumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm.

Tie ietver sociālo rehabilitāciju, dienas aprūpi un “atelpas brīžus” jeb īslaicīgus diennakts sociālās aprūpes pakalpojumus. Tāpat projekta ietvaros finansējums paredzēts materiāltehniskā nodrošinājuma iegādei un speciālistu apmācībai pakalpojumu nodrošināšanai. Paredzēts, ka ES fondu programmas ietvaros atbalsta pasākumus varēs saņemt 1300 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem.

Seminārā š.g. 21. janvārī plkst. 11.00 Rīgā, viesnīcā Riga Islande Hotel, būs iespējams uzzināt par ES fondu programmas nosacījumiem, projektu iesniegumu sagatavošanu, saņemt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem, kā arī uzklausīt pieredzes stāstu no nodibinājuma “Palīdzēsim.lv”, kas jau īsteno projektu šīs programmas ietvaros. Vairāk informācijas par semināru, t.sk. pieteikšanās (līdz 19. janvārim), pieejama Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) mājaslapas sadaļā “Pasākumi”. Semināru būs iespējams vērot arī tiešraidē CFLA mājaslapā.

CFLA biedrību un nodibinājumu projektu iesniegumus atklātajā projektu atlasē pieņems līdz š.g. 2. martam. Projektu iesniegumu atlases nolikums, veidlapas un cita noderīga informācija pieejama CFLA mājaslapā.

Programmas mērķu īstenošanai kopumā no ESF un valsts budžeta paredzēti gandrīz pieci miljoni eiro; otrajā atlasē pieejams atlikušais finansējums 3,1 miljona eiro apmērā. Projektu attiecināmās izmaksas 85% apmērā tiks segtas no ESF, savukārt 15% – no valsts budžeta līdzekļiem.

Atbalsts sociālo pakalpojumu sniegšanai paredzēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.3. pasākuma “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana” ietvaros. Pirmās projektu atlases ietvaros tiek īstenoti 14 projekti, sniedzot atbalstu bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem un viņu ģimenēm.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0