Noteikti ierobežojumi Āfrikas cūku mēra uzraudzības teritorijā

Publicēts 07.07.2014

3. jūlijā Saeimas sēdē tika nolemts izsludināt ārkārtējo situāciju Āfrikas cūku mēra (ĀCM) skartajā teritorijā, tas ir, 40 kilometru rādiusā ap slimības epicentru Baltkrievijas pierobežā. Šajā karantīnas zonā ietilpst arī Pušas, Kaunatas un Mākoņkalna pagasts Rēzeknes novadā, tāpēc novada pašvaldība aktīvi iesaistījusies slimības ierobežošanas pasākumu īstenošanā.

Lai informētu par situācijas nopietnību un atbildētu uz iedzīvotāju neskaidrajiem jautājumiem, 2. jūlijā Kaunatas pagastā uz sapulci tika aicināti triju karantīnas zonas pagastu pārvaldnieki, mednieki un pagastu lielākie cūku audzētāji. Jau tikšanās sākumā Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Ziemeļlatgales pārvaldes vadītāja Mārīte Ņukša iezīmēja, ka svarīgākais, kas jāzina – ja ir kaut mazākās aizdomas par mājas cūku saslimšanu vai atrasta beigta meža cūka, tūlītēji jāsazinās ar PVD darbiniekiem (Ziemeļlatgales pārvaldes tālruņi: 64622160, 64622177, kontaktinformāciju var atrast arī PVD mājaslapā).

PVD Ziemeļlatgales pārvaldes vadītāja Mārīte Ņukša

Situāciju īpaši nopietnu padara tas, ka atšķirībā no Klasiskā cūku mēra, Āfrikas cūku mērim pagaidām nav atklāta vakcīna. „Lai nepieļautu cūku mēra tālāku izplatību, dzīvnieku turētājiem jāatceras, ka trijos uzraudzības zonā esošajos Rēzeknes novada pagastos aizliegts pārvietot cūkas no saimniecības uz saimniecību, kā arī izvest cūkas un cūkgaļu ārpus uzraudzības zonas,” sapulcē skaidroja Mārīte Ņukša. Tā kā mājas cūkas inficējas no meža cūkām, speciālisti arī aicina neturēt cūkas āra aplokos, savukārt pirms ieiešanas cūku novietnēs iekštelpās, dezinficēt apavus.

Karantīnas zonā noteikti strikti ierobežojumi arī medniekiem. Rīkojums nosaka, ka medniekiem ir pienākums par katru nomedīto meža cūku nekavējoties informēt Valsts meža dienestu, savukārt nomedītās cūkas asins un iekšējo orgānu paraugi jāsūta laboratoriskajiem izmeklējumiem. Līdz rezultātu saņemšanai dzīvnieka liemenis jāuzglabā vēsumā, nesadalītā veidā. Arī gadījumos, kad analīžu rezultāti neuzrāda vīrusa klātbūtni, tik un tā nokautā gaļa jāatstāj karantīnas zonā, pat gadījumos, ja mednieks dzīvo kādā no blakus pagastiem. Turklāt no uzraudzības zonas nedrīkst izvest arī apstrādātu gaļu.

Pārējo Rēzeknes novada pagastu cūkkopju un mednieku ikdienu slimība šobrīd neietekmē – cūkas drīkst gan medīt, gan kaut, gan transportēt, gan pirkt un pārdot kā līdz šim, taču, kā atkārtoti uzsvēra M. Ņukša, līdz ko parādās aizdomas par iespējamu cūkas saslimšanu ar šo lipīgo slimību, nekavējoties jāsazinās ar PVD.

Lai vairāk informētu par to, kādas ir cūku mēra pazīmes, kā pasargāt savu saimniecību no inficēšanās un kā rīkoties medniekiem, PVD izstrādājis informatīvos bukletus latviešu un krievu valodā, kas tiks nogādāti visās 25 Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs. Paredzēts, ka ar pagasta pārvaldes starpniecību bukleti tiks nogādāti katrā saimniecībā. Bukletus var saņemt arī pagasta pārvaldes ēkā vai lejupielādēt PVD mājaslapā.

ĀCM skartajā teritorijā valsts kompensēs zaudējumus saimniecībām, kuras skars slimība. Jāatzīmē, ka kompensācija tiks izmaksāta vienīgi tām saimniecībām, kurās cūkas ir reģistrētas. To bez maksas var izdarīt Lauksaimniecības datu centrā vai neskaidrību gadījumā sazinoties ar sava pagasta lauku attīstības konsultantu. Vairāk informācijas par kompensācijas apmēriem un iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt Lauku atbalsta dienestā vai LAD mājaslapā.

Austrumlatgales virsmežniecības inženieris un speciālists medību jautājumos Aivars LukšaPagaidām ārkārtējā situācija izsludināta līdz 1.oktobrim, taču svarīgi atzīmēt, ka katrs nākamais atklātais cūku saslimšanas gadījums pagarina šo periodu, tāpēc PVD speciālisti pieļauj, ka ārkārtējā situācija un līdz ar to arī ierobežojumi cūkkopjiem un medniekiem tiks saglabāti ilgāk. Tikmēr iedzīvotāji, īpaši karantīnas zonā dzīvojošie, aicināti būt maksimāli piesardzīgi un ievērot visus PVD norādījumus, lai kopīgiem spēkiem novērstu cūku mēra izplatību un pasargātu Rēzeknes novada teritoriju no slimības ienākšanas. Kā sanāksmē uzsvēra Austrumlatgales virsmežniecības inženieris un speciālists medību jautājumos Aivars Lukša: „Ja notiktu ļaunākais scenārijs un cūku mēris izplatītos vēl plašākā teritorijā, par meža cūku medībām var aizmirst uz vismaz desmit gadiem. Suga neizmirs, taču cūku skaits samazināsies tik būtiski, ka medības vajadzēs aizliegt, tāpēc ar slimību jācīnās, kamēr tā ir kontrolējama.”

Jāatgādina, ka ĀCM sērga aizsākās 26. jūnijā, kad Baltkrievijas pierobežā robežsargi atrada beigtas cūkas. Kopumā līdz 4. jūlijam slimība konstatēta 13 meža cūkām un 4 mājas cūkām.

Madara Ļaksa
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


VIDEO: Āfrikas cūku mēris – drauds Latvijai un Eiropai 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0