Noslēgts darījums par Skolēnu datorkomplektu piegādi septiņās skolās

Publicēts 04.04.2012

Turpinoties Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektam „Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu informatizācija”, aprīļa sākumā noslēgts darījums ar SIA „Lattelecom” par stacionāro datorkomplektu iegādi septiņās Rēzeknes novada izglītības iestādēs: Maltas 1.vidusskolā, Audriņu pamatskolā, Feimaņu pamatskolā, Gaigalavas pamatskolā, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā, Kalnezeru Katoļu pamatskolā un Verēmu pamatskolā.

Lai gan skolu informatizācijas projekts tiek īstenots arī Maltas 2. vidusskolas struktūrvienībā Liepu pamatskolā un Gaigalavas pamatskolas struktūrvienībā Rikavas pamatskolā, tomēr šajās skolās līgums par datorkomplektu iegādi vēl nav noslēgts, jo, mainoties izglītības iestāžu juridiskajam statusam uz struktūrvienību, nācās sagatavot arī projekta grozījumus, kas procesu aizkavēja. Projekta koordinators Eduards Medvedevs pastāstīja, ka skolas, kur darījums jau noslēgts, jaunos datorkomplektus varētu saņemt līdz jūnija vidum.

Projekta „Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu informatizācija” (Nr. 2010/0010/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/605) izmaksas pilnībā sedz Eiropas Reģionālais attīstības fonds.

Papildus informācija:

Eduards Medvedevs, e-pasts: Eduards.medvedevs@saskarsme.lv, tālr. 64607187

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0