Noslēgts darījums par skolēnu datorkomplektu piegādi Liepu un Rikavas pamatskolām

Publicēts 12.11.2012

Turpinoties Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektam „Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu informatizācija”, novembra sākumā noslēgts darījums ar SIA „Lattelecom” par sešu stacionāro datorkomplektu iegādi Maltas 2. vidusskolas struktūrvienībā Liepu pamatskolā un sešu stacionāro datorkomplektu iegādi Gaigalavas pamatskolas struktūrvienībā Rikavas pamatskolā. Darījuma kopējā summa ir 6828.00 Ls (bez PVN).

Datorkomplekti tiks piegādāti līdz šī gada nogalei. Jāatgādina, ka Liepu un Rikavas pamatskolas būs pēdējās no skolu informatizācijas projekta dalībniecēm, kas saņems jaunos datorkomplektus. Aizkavēšanās saistīta ar izmaiņām projektā, kas tika veiktas sakarā ar skolu juridiskā nosaukuma maiņu uz struktūrvienību, kā arī multimediju kabinetu aprīkojuma izmaksu neattiecinājašanu, izmaksas par multimediju kabinetu aprīkojumu pašvaldība segs no sava budžeta.

Projekta „Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu informatizācija” (Nr. 2010/0010/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/605) izmaksas pilnībā sedz Eiropas Reģionālais attīstības fonds.

Papildus informācija:

Eduards Medvedevs, e-pasts: eduards.medvedevs@saskarsme.lv, tālr. 64607187

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0