Noslēdzies nevalstisko organizāciju projekts “Jaunietis. Rīcība. Dialogs”

Publicēts 19.06.2015

9. jūnijā notika pēdējās projekta aktivitātes un izvērtēšanas pasākums nevalstisko organizāciju (NVO) projektam “Jaunietis. Rīcība. Dialogs”, kas tika aizsākts jau šā gada 15. februārī. Projekta ietvaros Ozolaines un citu Rēzeknes novada pagastu jaunieši piedalījās interaktīvā seminārā – diskusijā „Starpkultūru dialogs”, centās „Ieraudzīt dažādību objektīvā”, apguva dažādas jaunas iemaņas un papildināja savas zināšanas video, foto un datorapmācībās, filmēja un paši izstrādāja video “Reiz divas kultūras satikās…”, kā arī piedalījās velobraucienā – ekspedīcijā “Iepazīsti savu kaimiņu”. Jauniešus apmācīja un ar savu pieredzi dažādās jomās dalījās lektori Māris Justs, Eduards Medvedevs, Oskars Orlovs un Iveta Balčūne. Aktivitāšu laikā jaunieši ne vien iepazina cits citu, bet arī kopā pētīja dažādas kultūru īpatnības un mācījās pieņemt atšķirīgo. Ekspedīcijas laikā jaunieši sarunās ar latviešiem, krieviem un baltkrieviem uzzināja to, ka cilvēki savā starpā dzīvo draudzīgi, nedalot kaimiņus un draugus pēc tautībām.

Projektam izskanot, sakām paldies ikvienam, kas piedalījās projektā kā dalībnieks, aktivitātes vadītājs vai atbalstītājs! Paldies Ozolmuižas, Sakstagala, Dricānu, Audriņu, Maltas un Vērēmu pagastu jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem! Paldies biedrībai “Kukuži”, kas parūpējās, lai visiem veloekspedīcijas dalībniekiem būtu velosipēdi.

Paldies par atbalstu Dienvidlatgales NVO atbalsta centram, Kultūras Ministrijai un portālam kultura.lv!  Turpināsim šajā projektā aizsākto, būsim toleranti un iecietīgi pret citiem, rūpēsimies par sevi un pārējiem! Būsim draudzīgi un nebaidīsimies no atšķirībām mūsu kultūrās, jo mūs visus taču vieno tik daudz!

Leila Rasima,
projekta vadītāja, Jaunatnes lietu speciāliste Ozolaines pagastā

Jaunietis.Riciba.Dialogs KOPSAVILKUMS (10)Jaunietis.Riciba.Dialogs KOPSAVILKUMS (17) Jaunietis.Riciba.Dialogs KOPSAVILKUMS (1) Jaunietis.Riciba.Dialogs KOPSAVILKUMS (11) Jaunietis.Riciba.Dialogs KOPSAVILKUMS (12) Jaunietis.Riciba.Dialogs KOPSAVILKUMS (13) Jaunietis.Riciba.Dialogs KOPSAVILKUMS (14) Jaunietis.Riciba.Dialogs KOPSAVILKUMS (16)kmkultura-logonvo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0