Noslēdzies biedrības “Sidrabrasa” īstenotais projekts

Publicēts 08.01.2018

Ir veiksmīgi noslēgusies Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrības (RRLSB) “Sidrabrasa” Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai( ELFLA) apakšpasākuma 19.2” Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, projekta Nr. 2017/AL15/2/A019.22.02/16 “Esam un būsim laimīgas un veiksmīgas” realizācija.

Semināra ietvaros Griškānu pagasta tautas namā notika 5 seminārnodarbības ar kafijas pauzi un radošām darbnīcām. Katru semināra nodarbību apmeklēja 40 un vairāk sievietes no Rēzeknes novada Griškānu, Bērzgales, Kaunatas, Sakstagala, Rikavas, Vērēmu pagasta un Viļānu novada.

Četru semināru ciklu ”Enerģētiskās prakses nodarbības veselības un pašapziņas nostiprināšana” vadīja Pedagoģijas un psiholoģijas maģistre, Cigun instruktore Zigrīda Radiņa. Semināra nodarbībās iztirzājām laimīga cilvēka dzīves noslēpumus, iepazinām pozitīvas domāšanas izkopšanas paņēmienus. Iemācījāmies Cigun elpošanas paņēmienus dvēseles miera iegūšanai. Savukārt Cigun imidžterapija atklāja radošuma dotību apzināšanu sevī, to attīstīšanas iespējas. Piekto nodarbību par mērķu nospraušanu un sasniegšanu vadīja psiholoģe Iveta Aunīte. Nodarbību laikā notika darbs grupās, kas deva iespēju katrai no semināra dalībniecēm radoši izpausties un sniedza daudz pozitīvu emociju.

Seminārnodarbību otrajā daļā notika radošās darbnīcas pērļošanā, filcēšanā, ādas brošu veidošanā, apguvām dekupāžas tehniku, šķīstošā flizelīna vai tīmekļa tehniku, kuru laikā tapa brīnišķīgi darbiņi, kas priecēja gan radošo darbnīcu vadītājas, gan pašas dalībnieces.

2017. gada 15. decembrī Rēzeknes novada telpās organizējām radošajās darbnīcās tapušo darbu izstādi, kā atskaiti par paveikto projektā. Izstādes apmeklētāji atzinīgi novērtēja mūsu veikumu.

Lielākais gandarījums no šī projekta realizācijas ir tas, ka šie skaistie, ar mīlestību darinātie darbiņi bija Ziemassvētku dāvana Griškānu, Bērzgales, Kaunatas, Sakstagala, Rikavas, Vērēmu pagasta  un Viļānu novada vientuļajiem pensionāriem. Daudzie siltie paldies par dāvaniņām un piparkūkām, prieka un izbrīna pilnie skatieni, tiekoties ar sirmgalvjiem, radīja arī mūsos īstu Ziemassvētku dāvināšanas prieku!

Arī daudzie projekta dalībnieču “paldies” un izteiktie priekšlikumi par apmācību turpināšanu nākotnē, dod pārliecību, ka tāda veida projekti, kas ļauj izpausties sievietes būtībai, radošumam, ir nepieciešami.

Pateicības vārdus gribu izteikt Griškānu pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Aleksānam par atbalstu, Griškānu pagasta tautas nama vadītājai Inārai Daugulei par viesmīlību projekta realizācijas laikā, kā arī Bērzgales, Kaunatas, Sakstagala, Rikavas, Vērēmu pagasta un Viļānu novada pašvaldības sociālajiem darbiniekiem par palīdzību dāvaniņu nogādāšanā vientuļajiem pensionāriem. Pateicība par finansiālu atbalstu piparkūku iegādei SIA” Skaida PV”, SIA” Pie Rāznas” vadītājiem un kafejnīcas „ Rositten” darbiniekiem par garšīgām maizītēm kafijas pauzēs.

RRLSB” Sidrabrasa” vadītāja Rita Tērauda

logo PB140037 PB210033DSC_0364  PC010243 PC010248DSC_0366DSC_0370DSC_0363DSC_0372

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0