Noslēdzies Rāznas nacionālā parka biedrības projektu konkurss

Publicēts 11.08.2020

Noslēdzies Rāznas nacionālā parka biedrības rīkotais projektu konkurss, kurā tika sadalīts finansējums projektiem līdz 600 EUR.

Kaunatas Pagastu Apvienības biedrība “Rāzna nacionālā parka biedrība” 2020. gada jūlija mēnesī izsludināja projektu konkursu finansējumu piešķiršanai projektiem, kuri veicinās pagastu apvienības (Griškānu, Stoļerovas, Kaunatas, Čornajas, Mākoņkalna pagastu) atpazīstamību, infrastruktūras sakārtošanu, moderno tehnoloģiju ieviešanu un inventāra iegādi dažādu sabiedrisku aktivitāšu nodrošināšanai.

Izvērtējot visus iesniegtos projektu pieteikumus, komisija izvēlējās piecus konkursa kritērijiem atbilstošākos projektus:

  • Kaunatas pagasta “Kaunatas Vissvētās Marijas Apmeklēšanas Romas Katoļu Draudzes” projekts “Kaunatas baznīcas infrastruktūras sakārtošana un pieejamības uzlabošana”;
  • Mākoņkalna pagasta Mākoņkalna tautas nama projekts “Telts iegāde pasākumu rīkošanai brīvā dabā”;
  • Stoļerovas pagasta biedrības “Taureņi” projekts “Stoļerovas bērnu laukuma papildināšana ar jauniem elementiem”;
  • Čornajas pagasta Čornajas pagasta jauniešu centra “HORIZONTS” projekts “Sporto visi!”;
  • Griškānu pagasta Griškānu janiešu centra “JOLO” projekts “Inline hokeja un hokeja inventāra iegāde”;

Projektu realizācijas termiņš: 2020. gada 1. decembris.

Kontaktinformācija: Marija Rukmane (“Rāznas nacionālā parka biedrība”)

Tālrunis: 28330703
E-pasts: biedriba.razna@inbox.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0