Noslēdzies Ančupānu meža parka teritorijas labiekārtošanas projekts

Publicēts 31.10.2014

Ar soliņu un atkritumu urnu uzstādīšanu, invalīdu stāvvietas un margu ierīkošanu pie nobrauktuves, kas paredzēta cilvēkiem ar kustību traucējumiem, 31.oktobrī noslēdzās Ančupānu meža parka teritorijas labiekārtošanas projekts.

Pēdējie labiekārtošanas darbi projektā (17.10. – 29.10.2014.):

Uzstādītas margas ērtākai piekļuvei Ierīkots stāvlaukums invalīdiem Uzstādīti soliņi un atkritumu urnas Uzstādīti soliņi un atkritumu urnas

Labiekārtot meža parku Rēzeknes novada pašvaldība sāka 2012.gadā. Šobrīd Ančupānu memoriāla teritorijā ir atjaunots bruģakmens segums, sakārtota akmens mūra siena, renovētas kāpnes un izbūvēta autostāvvieta, padarot šo vietu pievilcīgu apmeklētājiem.

Būvdarbi tika veikti projektā Nr. ELRI-177 “Tartu, Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un teritoriālajai plānošanai Igaunijas-Latvijas-Krievijas robežpilsētās” (saīsināti ”GreenMan”), un tos finansēja Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013. gadam.

Jāatzīmē, ka Rēzeknes novada pašvaldība arī nākotnē plāno turpināt parka labiekārtošanu. ”GreenMan” projektā bez reāliem būvdarbiem tika izstrādāts arī tehniskais projekts divus kilometrus garai grants seguma dabas takai, paredzot auto stāvlaukuma ierīkošanu, soliņu, atkritumu urnu un velosipēdu statīvu izvietošanu, videonovērošanas, atbalsta margu, informatīvā dēļa un ceļa zīmju uzstādīšanu. Finansējums šiem darbiem pašvaldībai gan vēl jāpiesaista.

Tehniskajā projektā izstrādātā nākotnes vīzija:

Logo_colours_big

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0