Līdz 15. oktobrim vēl var balsot par Latgales ainavu dārgumiem!

Publicēts 21.09.2017

Sabiedrības vērtējumam tiek izvirzītas 43 ainavas no Latgales plānošanas reģiona līdz ar 200 ainavu pieteikumiem no pārējiem 4 Latvijas plānošanas reģioniem, lai balsojumā noteiktu 10 nozīmīgākās Latvijas ainavas no katra reģiona, izmantojot tīmekļvietni www.ainavudargumi.lv, kas veidos Latvijas ainavu dārgumu krātuvi.

Aktivitātes pirmais solis jau noslēdzies – līdz 15. jūlijam tika saņemti 928 pieteikumi ar Latvijas ainavu dārgumiem, t.sk. 193 no Latgales plānošanas reģiona. Tie tika izvērtēti, izvēlētas skaistākās un ainaviskākās Latvijas vietas, ņemot vērā to vizuālo vērtību un nozīmi Latvijas vēsturē. Tagad no 243 ainavām ir jāatlasa 50 nozīmīgākās, par kurām Latvijas Nacionālās bibliotēkas ainavu dārgumu krātuvē tiks apkopota papildus informācija un gatavota izstāde.

Līdz 15. oktobrim aicinām ikvienu paust savu viedokli tīmekļvietnē www.ainavu dargumi.lv  (sadaļā “Karte” vai “Saraksts”), atlasot arī raksturīgākās Latgales ainavas. Būtiski ir atcerēties, ka izvēlēto ainavu kopskaits nedrīkst pārsniegt 50. Turklāt no katra reģiona jāizvēlas ne vairāk kā 10 ainavas (ja kādā plānošanas reģionā tiks izvēlētas vairāk kā 10 ainavas, par to tiks parādīts paziņojums tīmekļa vietnē).

Vienlaikus ar balsošanu visus 243 atlasītos ainavu dārgumus atbilstoši savas nozares specifikai vērtēs Ainavu ekspertu padomē* pārstāvētās institūcijas un organizācijas. Savukārt plānošanas reģioni apkopos sabiedrības un Ainavu ekspertu padomes vērtējumus. Paredzams, ka kopīgais vērtējums par katra reģiona nozīmīgākajiem 10 ainavu dārgumiem būs zināms novembra vidū.

2017. gada nogalē un 2018. gada sākumā par 50 nozīmīgākajām ainavām tiks apkopota papildus informācija, lai atspoguļotu ainavas mainību vairāku desmitu gadu griezumā – gan vēsturisku fotogrāfiju, gan atmiņu stāstu veidā. Savukārt Latvijas jubilejas gadā šie ainavu dārgumi tiks iemūžināti, pieaicinot profesionālus fotogrāfus. Katrā reģionā notiks izstāde un diskusija, kurās runās par to, kādu Latviju vēlamies redzēt nākamajās simtgadēs un kas jādara, lai vēlamo mērķi sasniegtu.

*Ainavu ekspertu padomē iekļauti pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības, Zemkopības un Kultūras ministrijas, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Universitātes, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu apvienības, Reģionālo attīstības centru apvienības, Latvijas Arhitektu savienības un Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības.

Par aktivitāti:

Latvijas simtgades svinību ietvaros Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, pašvaldību publiskajām bibliotēkām un plānošanas reģioniem organizē aktivitāti “Dāvana Latvijai – elektroniska ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt””. Tās mērķis ir sekmēt kvalitatīvu un daudzfunkcionālu ainavu saglabāšanu, kas visā Latvijā uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti, veicina vietu, reģionu un valsts ekonomisko aktivitāti un atpazīstamību.  

Iesaistot visas Latvijas iedzīvotājus, tiks apzināti Latvijas ainavu dārgumi – vietas un teritorijas laukos, ciemos un pilsētās, kuras tiek identificētas kā īpašas Latvijas un tās reģionu vērtības, neatkarīgi no to pašreizējā aizsardzības statusa un saglabātības pakāpes. Apzinot skaistākās un vērtīgākās ainavas, notiks arī to izvērtēšana iekļaušanai Latvijas Kultūras kanonā, kas ir Latvijas lepnuma un goda zīme.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0