Nekustamā īpašuma izsole

Publicēts 04.09.2014

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93 a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Agrai Saknītei piederošos nekustamo īpašumu “Zaķīši-1″, Feimaņu pagastā, Rēzeknes novadā, reģistrētu Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļā, kadastra Nr. 7852 0020086.
Vairāk informācijas klāt pievienotajā publikācijā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Sludinājums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0