Nekustamā īpašuma Bērzgalē izsole

Publicēts 02.01.2017

VAS “Latvijas Pasts” informē, ka pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma “Pasta māja”, Bērzgalē, Bērzgales pagastā, Rēzeknes novadā atsavināšanu.

Nekustamais īpašums “Pasta māja Bērzgalē” sastāv no zemes gabala 934 kvadrātmetru platībā (kadastra numurs: 7844 002 0280). Nekustamā īpašuma izsole ar augšupejošu soli paredzēta 2017. gada 18. janvārī pl. 13.45, Ziemeļu ielā 10, Lidostā “Rīga”, Mārupes novadā, VAS “Latvijas Pasts” telpās.

Nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena – 320 EUR.

Detalizētāku informāciju par izsolēm var saņemt pie izsoles rīkotāja darba laikā pa tālruņiem 29398567 un 67608549; e-pasts: info@pasts.lv.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0