Nautrēnu sporta hallei – kultūras namam jauni logi

Publicēts 24.09.2020

Nautrēnu pagasta pārvalde, īstenojot ELFLA projektu “Nautrēnu pagasta halles labiekārtošana” Nr. 19-01- AL15-A019.2201-000010, finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas attīstības stratēģiju” (identifikācijas Nr. NPA 2020/1), ir nomainījusi Nautrēnu sporta hallei – kultūras namam 18 lielos un 5 mazos logus, kā arī  uzstādītas aizkaru stangas lielajā zālē.

Realizētais projekts dod iespēju nodrošināt Nautrēnu sporta halles – KN kvalitatīvāku un ekonomiskāku darbību. Par pagasta pārvaldes līdzekļiem tika iegādāti un uzstādīti aizkari lielajā zālē. Tādējādi tiek uzlabota akustika zālē, gaismas un saules siltuma kontrole, tiek nodrošināta drošāka sporta aktivitāšu norise, samazināti apkures izdevumi, kā arī uzlabots sporta halles – KN estētiskais izskats.

Logu rāmju krāsa ir pielāgota jau esošajiem jaunajiem logiem – ārpusē tumši brūni, iekšpusē balti.

Projekta vadītāja Līvija Plavinska

Foto: Inga Vigule
Krasainie_logo1

DSC_0002DSC_0005

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0