Nautrēnu pagasta pārvalde izsludina sabiedrisko aptauju par koku izciršanu Sārņu kapsētā

Publicēts 17.06.2016

Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvalde paziņo, ka tiek plānots veikt Sārņu kapsētas 60 (sešdesmit) koku izciršanu ar mērķi atbrīvoties no bīstamiem, cilvēkus un vidi apdraudošiem kokiem kapu teritorijā. Koki atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības valdījumā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6874 005 0175. Par koku ciršanu kapsētas teritorijā Nautrēnu pagasta pārvaldē saņemts kapsētā apbedīto piederīgo ierosinājuma lūgums.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, pie pagasta pārvaldes vadītājas, no 2016. gada 20. jūnija līdz 2016. gada 8. jūlijam. Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.

Sīkāka informācija: Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvaldē pie pārvaldes vadītājas– Līvijas Plavinskas, mob. 29468107.

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0