Meliorācijas sistēmas pārbūves projekts Silmalā

Publicēts 12.07.2016

Rēzeknes novada pašvaldība no 2016. gada 16. maija līdz 31. augustam īsteno koplietošanas meliorācijas sistēmas pārbūves projektu.

Rēzeknes novada pašvaldība 2016. gada 16. maijā sāka īstenot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” projektu Nr. 16-01-A00403-000143 “Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve Silmalas pagastā”. Projekta ietvaros plānots atjaunot pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvjus 1150 m garumā. Meliorācijas būves ir būvētas vairāk nekā pirms 40 gadiem un to stāvoklis ir neapmierinošs. Projekts vērsts uz meliorācijas grāvju atjaunošanu, lai novērstu avārijas draudus, kas saistīti ar iespējamu, tuvumā esošo attīrīšanas iekārtu applūšanu palu laikā.

Būvdarbus veic SIA “Aļņi AS” no Viļānu novada. Līguma summa būvdarbu veikšanai ir 14 964,47 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. ELFLA finansējums projektam sastāda 90 % no attiecināmām izmaksām. Projekta būvuzraudzību veic IK “Mārstrauts”. Plānotais būvdarbu pabeigšanas termiņš ir 2016. gada 18. augusts.

 

Jevģēnija Grišuļonoka,
projekta vadītāja, Silmalas pagasta pārvaldes ekonomiste

gerbonislogologo1

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0