Maltas 2. vidusskolas dalība projektā “Non-formal and Formal Patnership in Adult Education”

Publicēts 23.07.2014

Maltas 2. vidusskola ir viens no četriem partneriem (Rumānija, Grieķija, Polija, Latvija) Grundtvig programmas (“Neformālās un formālās partnerības pieaugušo izglītībā”). Projekta īstenošanas laikā ir notikušas vairākas dalībnieku tikšanās.

Pirmā tikšanās notika Polijā, jauniešu kempingā “Frajda”. Iepazināmies ar projekta pamatprincipiem, ar Polijas vēsturi un tradīcijām. Patīkami pārsteidza poļu partneru viesmīlība, cienasts. Apmeklējām izrādi poļu stilā. Vizīti noslēdza garas pastaigas un savvaļas zirgu ganāmpulku aplūkošana.

Jau otrajā seminārā, Rumānijā, 2014. gada marta sākumā, četri Maltas 2. vidusskolas dalībnieki devās uz Drobeta Turnu Severin, kur apguva dažādus paņēmienus kā iesaistīt pieaugušos mācībās, kā arī iepazinās ar darbu Rumānijas skolās un mācību centros.

No 8. līdz 11. maijam notika kārtējā tikšanās, kuru šoreiz organizēja Maltas 2. vidusskola.  No četrām partnervalstīm piedalījās 20 dalībnieki. Darba programma Latvijā bija ļoti plaša un piesātināta ar darbošanos dažādās darbnīcās, skolu apmeklējumiem un dalībnieku atskaišu prezentācijām. Tā kā visi ārzemju viesi ciemojās Latvijā pirmo reizi, bija paredzētas dažādas aktivitātes, kuru laikā ciemiņi varēja iepazīties ar Latgales kultūru, tradīcijām un virtuvi. Kopā apmeklējām Latvijas svētvietu Aglonas Baziliku, Karaļkalnu, organizējām vakariņas latgaliešu gaumē.

Semināra otrajā dienā, 9. maijā visi projekta dalībnieki atskaitījās par paveikto divu mēnešu laikā. Tika apmeklēta Liepu pamatskola, kura kopš 2009. g. ir Maltas 2. vidusskolas struktūrvienība. Ciemiņiem bija unikāla iespēja apmeklēt arī Mātes dienai veltīto koncertu Maltas 2. vidusskolā. Viņi varēja gūt priekšstatu, cik radoši un sirsnīgi tiek svinēti šie svētki skolā.

Trešajā dienā dalībnieki aktīvi darbojās trijās radošajās darbnīcās (tekstila apgleznošana, darbs ar metālu, pērļošana), kurus vadīja Antoņina Vasiļjeva, Vita Kāpostiņa-Tuče, Olga Orlova un Rihards Ciblis.

Latvijas apmeklējuma rezultātā projekta dalībnieki guva priekšstatu par izglītības sistēmu kopumā un par izglītības programmām, kuras tiek realizētas Maltas 2. vidusskolā, tajā skaitā arī pieaugušo izglītības jomā.

Nākošā tikšanās reize notiks Grieķijā šī gada oktobra beigās, kurp dosies arī četri dalībnieki no Maltas 2. vidusskolas.

Diāna Žagare
Projekta vadītāja asistente

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0