Mākoņkalna pagastā īstenots projekts „Ūdenstilpju uzraudzība un aizsardzība Rēzeknes novadā”

Publicēts 23.07.2014

Mākoņkalna pagasta teritorija ir bagāta ar ūdenstilpēm un zivju resursiem tajās. Daļa pagasta ietilpst īpaši aizsargājamā teritorijā – Rāznas nacionālajā parkā, kur viena no galvenajām vērtībām ūdenstilpes un tajās esošo dabas resursu bagātība un daudzveidība, ko nepieciešams uzraudzīt un aizsargāt. Personām, kuras veic ūdenstilpju uzraudzību, līdz šim trūka tehnisko resursu, lai varētu nodrošināt efektīvu zivju resursu aizsardzību. Projekts „Ūdenstilpju uzraudzība un aizsardzība Rēzeknes novadā” tika iesniegts un apstiprināts Zivju fonda padomes sēdē, pasākuma „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”, ietvaros. Tika iegādāts kvadracikls AC-TRV550-EFT-3205 ar divām aizsargķiverēm par kopējo summu 10000,00 EUR. Atbalsts no Zivju fonda ir 7400,00 EUR, savukārt projekta līdzfinansējumu  nodrošināja biedrība „Rāznas nacionālā parka biedrība” — 2 000,00 EUR un Mākoņkalna pagasta pārvalde  — 600,00 EUR.

Īstenojot projektu, tiks sekmīgi veikta ūdenstilpju apsekošana un samazināts zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpumu skaits.

zivju_fonds_logo_7

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0