Mācību semināri par uzņēmējdarbības un inovāciju attīstību

Publicēts 14.08.2014

Latgales plānošanas reģions Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” ietvaros rīkos mācību seminārus Latgales plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvjiem, Latgales plānošanas reģiona komercdarbības konsultantiem, uzņēmējiem, augstākās izglītības iestāžu, zinātnes institūciju pārstāvjiem u.c. interesentiem. Semināri paredzēti laika periodā no 2014. gada 26. augusta līdz 2015. gada jūnijam.

cību mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības un inovāciju attīstību, aktivizēt vietējos resursus un vietējās partnerības starp uzņēmējiem, pašvaldībām, augstākās izglītības iestādēm, zinātnes institūcijām un plānošanas reģionu, kā arī stiprināt pašvaldību kapacitāti uzņēmējdarbības veicināšanas jomā.

SEMINĀRU TĒMAS UN NORISES VIETAS:

 

1. Vietējās pārtikas atbalsta sistēmas izveide (8 stundas) Vietējo produktu atbalsta sistēmu izveides motivācija; Iedzīvotāju spēja iesaistīties vietējā atbalsta sistēmā ekonomiskās izaugsmes nodrošināšanā;
Vietējās pārtikas ražošanas attīstības iespējas lauku attīstības politikas kontekstā; Vietējās pārtikas ražošanas un piegādes atbalsta sistēmas izveide; Vietējās Identitātes produkts.
26.08.2014 plkst. 10.00 Daugavpils novada dome, Rīgas ielā 2, Daugavpilī
28.08.2014 plkst. 10.00 Rēzeknes pilsētas domes mazā zāle (134.telpa), Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē
2. Vietējo produktu mārketings (8 stundas)

Mājražošana Latvijā; Tirgus un tirgošanās; Jauna produkta izstrāde; Mārketinga stratēģiju izstrāde.

 

10.09.2014 plkst. 10.00 Daugavpils novada dome, Rīgas ielā 2, Daugavpilī
11.09.2014 plkst. 10.00 Preiļu novada uzņēmējdarbības centrs, Kooperatīva ielā 6, 3.stāvs, Preiļos
12.09.2014 plkst. 10.00 Rēzeknes novada domes mazā zāle (1.stāvs), Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē

 

3. Kā iegūt finansējumu no investoriem, kur tos atrast

(6 stundas)

Kāds ir labums no privātajiem finansu investoriem; Kā atrast privātos finansu investorus un kā tiem prezentēt savu uzņēmumu vai biznesa ideju; Ko sagaida finansu investori; No kā uzmanīties sarunās ar potenciālo finansu investoru; Kādi ir riski, vienojoties ar privātajiem finansu investoriem; Kā nepārdot uzņēmumu pārāk lēti u.c

14.10.2014 plkst. 10.00 Daugavpils novada dome, Rīgas ielā 2, Daugavpilī
21.10.2014 plkst. 10.00 Rēzeknes novada domes mazā zāle (1.stāvs), Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē
4. Ko pašvaldība var sniegt uzņēmumam / kā pašvaldībai sadarboties ar uzņēmējiem

(6 stundas)

Regulāru pašvaldību tikšanos ar uzņēmējiem nozīme. Veidot vai neveidot uzņēmēju padomes pašvaldībā; Kādus jautājumus uzņēmēji var ietekmēt pašvaldībās; Kādas funkcijas pašvaldība var deleģēt uzņēmējiem; Kopīgu pasākumu, semināru, apmaiņas braucienu rīkošana; Sadarbības labās prakses piemēri dažādās pašvaldībās u.c

02.2015 – 06.2015 Daugavpilī, Rēzeknē, Balvos, Preiļos, Ludzā. Vieta un laiks tiks precizēts

Semināra darba valoda – latviešu valoda. Semināru laikā tiks nodrošināta ēdināšana. Provizoriskais dalībnieku skaits – 20 personas katrā seminārā.
Dalība seminārā bez maksas, jo semināru norise tiek apmaksāta no projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” Nr. 4.3-24/NFI/INP-001 līdzekļiem.

Pieteikšanās obligāta, sūtot e-pasta vēstuli ar pieteikuma anketu Sarmītei Teivānei uz e-pasta adresi sarmite.teivane@latgale.lv līdz 11.08.2014. Pieteikuma anketa pielikumā.

Sīkāka informācija pa tālruni: tālr. 29118992.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0