Mācības meža apsaimniekotājiem

Publicēts 11.02.2015

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un pakalpojuma centrs filiāle “Meža konsultāciju pakalpojumu centrs”  organizē divu dienu mācības meža īpašniekiem meža apsaimniekošanā. Pārsvarā mācības ir divas dienas, vienu dienu teorija, bet otrā dienā ir praktiskās nodarbības mežā. Ir arī piecu dienu apmācības, kad divas dienas tiek apgūta teorija, bet trīs dienas ir prakse mežā.

Mācību tēmas:
1) Mazvērtīgas mežaudzes – 2 dienu apmācība, teorijas dienā piedalīsies lektori no SILAVAS, stāstīs par pētījumiem un kā atšķirt mazvērtīgu mežaudzi;

2) Meža atjaunošana – 2 dienu apmācība, stādīšanas veidi, kokaudzētavas apskate, un praktiskas iemaņas mežā;

3) Apaļo kokmateriālu uzmērīšana – 2 dienu apmācība. Prakses dienā tiks mērītas krautuves, sortimenti un meklētas koksnes vainas;

4) Motorzāģu un krūmgrieža operatori – 5 dienu apmācība, divas dienas teorija un trīs dienas prakse ar krūmgriezi un motorzāģi, kā arī gala pārbaudījumi;

Tiek komplektēta arī grupa jaunajiem medniekiem!

Mācības notiks martā un aprīlī, bet jau iepriekš jāpiesakās, jo vietu skaits ir
ierobežots.  Pieteikties pa tālruni 28692818, Jolantai.

 

 

 

Jolanta Grišunova
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” filiāles “Meža konsultāciju pakalpojumu centrs” Rēzeknes nodaļas vadītāja
E-pasts: jolanta.grisunova@mkpc.llkc.lv
www.mkpc.llkc.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0