Lūznavas pagasta teritoriju un dabas un kultūrvēstures objektu sakārtošana

Publicēts 05.03.2020

Krasainie_logo1

Lūznavas pagasta teritorijas, dabas un kultūrvēstures objektu sakārtošana, pakalpojumu pieejamība un sasniedzamības uzlabošana 2020. gadā būs iespējama, pateicoties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) ietvaros atbalstītā Lūznavas pagasta pārvaldes apstiprinātā projekta “Kultūrvēstures un dabas mantojuma – Rāznas Nacionālais parks un valsts kultūras aizsardzības pieminekļa Lūznavas muižas apbūve un parks teritoriju sakārtošana, labiekārtošana un pieejamības uzlabošana” aktivitātēm.

Projekta mērķis ir jaunas sabiedriskās infrastruktūras izveide un pilnveidošana, tostarp, Lūznavas muižas ēkai piegulošās parka divu dīķu laipu konstrukciju izveide; aprīkojuma iegāde dabas un kultūrvēsturisko vērtību izziņai, kā arī aprīkojums āra pasākumu nodrošināšanai (nojumes, velo stāvvieta, apgaismojums, parka solu komplekti, piknika vieta u.c.) un Lūznavas pagasta iedzīvotāju un tūristu atpūtas zonas pludmales/piknika vietas pie Zosnas ezera izveide.

Projekta realizācijas termiņš līdz 2020.gada beigām. Projekta attiecināmās izmaksas 29358 eur, publiskais finansējums 26422,20 eur.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Inga Žirgule

Muižas dikisZosnas pludm 2

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0