Lūznavas muiža veido sadarbību iekļaujošu projektu partnerorganizāciju tikšanās pasākumā Slovēnijā

Publicēts 07.04.2020

Balstoties uz Lūznavas muižas pieredzi, rīkojot iedvesmas un izglītojošus pasākumus cilvēkiem ar ierobežotām iespējām un sadarbību ar sociālajiem uzņēmējiem, februāra beigās Lūznavas muižas pārvaldniece Iveta Balčūne piedalījās iekļaujošu projektu īstenošanas un iespējamo sadarbības partnerorganizāciju satikšanās pasākumā Slovēnijā.

No šī gada gada 25. līdz 29. februārim Slovēnijā, Laško, norisinājās pasākums “Inclusion matchmaking – Find European partners for inclusion projects” ar mērķi atbalstīt un veicināt iekļaujošu projektu īstenošanu un iespējamo sadarbības partnerorganizāciju tikšanos Eiropas Savienības (ES) programmās “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”. Tā kā līdzšinējā darbībā Lūznavas muiža mērķtiecīgi ir rosinājusi un piedalījusies dažāda sadarbības un atbalsta veida projektos un pasākumos, kuru vidū plaša pieredze, rīkojot iedvesmas un izglītojošus pasākumus cilvēkiem ar ierobežotām iespējām un sadarbību ar sociālajiem uzņēmējiem, kā arī ikdienas darbā iesaistot darbinieku ar kustību traucējumiem, ES finansētajā un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atbalstītajā pasākumā bija iespēja piedalīties arī Lūznavas muižas pārvaldniecei Ivetai Balčūnei.

Lai efektīvāk sasniegtu pasākuma mērķi, dalībnieki jau pirms tam, izmantojot online platformu “Padlet”, tika aicināti iesūtīt organizatoriem savas organizācijas profilu/prezentāciju, tādējādi, pirms satikšanās klātienē ar 39 dalībniekiem no 13 valstīm, bija iespēja iepazīties ar pārstāvētajām organizācijām un to darbības virzieniem. Vienojošs elements visām organizācijām – nevalstiskā un publiskā sektora iestādēm, skolām, jauniešu centriem – bija sociāli iekļaujošā darbība. Iveta Balčūne atzīst, ka arī pats projekta partnerorganizāciju tikšanās pasākums bija kā sociālās iekļaušanas paraugstunda, kur visi apstākļi tika nodrošināti, lai līdzvērtīgi aktivitātēs piedalītos dalībnieki ar dažādām ierobežotām iespējām – dzirdes, redzes, runas, kustību u.c. traucējumiem, kā arī būtu daļa no organizatoru komandas.

Pasākuma gaitā treneru Henk Persyn, Dagna Gmitrowicz, Umberto Dorus Geerts vadībā pakāpeniski trīs dienu laikā dalībnieki guva arvien pamatīgāku izpratni par sociāli iekļaujošiem projektiem, iepazinās ar jauniešu apmaiņu, iniciatīvu projektu, brīvprātīgā darba pieredzes stāstiem, kā, piemēram, Marja Koren no Slovēnijas, būdama piesaistīta ratiņkrēslam, pieņēmusi drosmīgu lēmumu doties uz Igauniju un veikt tur brīvprātīgo darbu. Programmas gaitā organizācijas no Slovēnijas dalījās ar saviem piemēriem sociāli iekļaujošu projektu īstenošanā, kā arī paši dalībnieki, atbilstoši organizāciju interesēm, meklēja jaunu projektu sadarbības partnerus ar līdzīgām interesēm un darbības jomām. Pozitīvi pārsteidzoši ir Islandes nevalstisko organizāciju pārstāvji un viņu organizāciju darbs, kurā cilvēki ar ierobežotām iespējām ar asistentu atbalstu paši darbojas kā treneri, apmācītāji un konsultanti citām personām, kurām nepieciešams atbalsts integrēties skolā, universitātē, atrast darba iespējas, iekļauties starptautiskos projektos. Iveta atzīst, ka redzētais vedināja uz pārdomām un jautājumiem, vai un cik Latvijas sabiedrība ir solidāra, vide un infrastruktūra pielāgota visiem sabiedrības locekļiem, cik sociāli pasargāti un droši jūtas cilvēki ar ierobežotām iespējām.

Ņemot vērā Lūznavas muižas kā sociālās uzņēmējdarbības vēstnieka lomu Rēzeknes novadā, satikšanās laikā paralēli tika izveidota projekta darba grupa ar partnerorganizācijām no Igaunijas, Bulgārijas un Slovēnijas, kuras mērķis ir veidot sadarbības projektus sociālās uzņēmējdarbības veicināšanas jomā lauku teritorijās, kā arī apgūt sociāli iekļaujoša cirka elementus, kurus var iemācīties ikviens interesents, neatkarīgi no fiziskajām spējām, talantiem un iepriekšējās pieredzes.

Šobrīd Lūznavas muiža ir iesaistīta arī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Rēzeknes novada pašvaldības sadarbībā, īstenojot starptautiskās stratēģiskās partnerības projektā “Europe goes local – Supporting youth work at the municipality level” organizētā nacionālā līmeņa projektu “Darba ar jaunatni stratēģiskā attīstība. Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un ”Eiropas Solidaritātes korpuss” kā instrumenti pašvaldības ilgtermiņ stratēģijā”. Minētajā sadarbībā un, balstoties uz Slovēnijas pasākumā iepazīto partnerorganizāciju kopīgajām interesēm, šobrīd notiek attālināts darbs pie iekļaujoša projekta sagatavošanas.

Cerot uz globālās situācijas stabilizēšanos tuvākajā laikā un projektu īstenošanu klātienē Rēzeknes novadā, muižas pārvaldniece ir pateicīga pasākuma uzņēmējorganizācijai – Slovēnijas nacionālajai aģentūrai MOVIT, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai Latvijā, Rēzeknes novada Maltas pagastu apvienības Lūznavas pagasta pārvaldei par atbalstu iespējai piedalīties pasākumā. “Īstenojot sociāli iekļaujošus projektus, tas ir ilgtermiņa ieguldījums vietējās kopienas un kopumā solidāras sabiedrības attīstībā, kur prioritāšu sarakstā ir cieņa un rūpes vienam par otru, atbildīga uzņēmējdarbība un vidi saudzējoša rīcība,” tā, atskatoties uz līdzšinējo pieredzi un domājot par nākotnes iespējām, piebilst Iveta Balčūne.

 

Lūznavas muiža

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0