Lubānā ielaisti zandarta mazuļi

Publicēts 01.10.2020

Realizējot Valsts zivju fonda projektu Nr. 20-00-S0ZF02-000005 “Lubāna ezera zivju krājumu papildināšana”, Rēzeknes novada pašvaldība 1. oktobrī veica zandarta mazuļu ielaišanu Lubāna ezerā Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā pretī Ūdenstūrisma centram “BĀKA”. Projekta mērķis ir papildināt Lubāna ezera zivju resursus.

Zandartu mazuļu piegādi un ielaišanu ūdenstilpē nodrošināja Liepājas rajona Durbes lauku teritorijas Ērika Rāvas zemnieku saimniecība, ar kuru pašvaldībai iepirkuma procedūras rezultātā bija noslēgts līgums par kopējo summu 13 612,50 EUR. No 45 000 plānotajiem zandartu mazuļiem, faktiski ezerā ielaisti tika nepilni 39 000, trūkstošo apjomu piegādātājam jāpiegādā un jāielaiž ezerā tuvākajā laikā.

Ezerā tika ielaisti zandartu mazuļi ar vidējo svaru 4,9 grami gabalā un ar vidējo lielumu 6 cm gabalā.

Zandarta mazuļu ielaišanas procesā piedalījās pārstāve no Madonas novada pašvaldības Anita Ikauniece, Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis Dagnis Vasiļevskis, Pārtikas veterinārā dienesta pārstāve Vija Sprukste, Valsts vides dienesta pārstāvji Guntars Kupris un Ivars Ružāns, Rēzeknes novada pašvaldības vecākā vides aizsardzības speciāliste Klinta Bērziņa. Tehnisko atbalstu nodrošināja Rēzeknes novada Dricānu pagasta apvienības Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Puste un vietējie zvejnieki, par to viņiem liels paldies. Procesu vēroja arī citi interesenti.

Lubāns ir publisks ezers ar augstu nozvejas intensitāti, kas pašvaldībai uzliek pienākumu rūpēties par zivju resursu atjaunošanu ezerā, tāpēc izmantojot Valsts zivju fonda piedāvāto finansiālu atbalstu, pašvaldība regulāri gādā par tās teritorijā esošo ūdenstilpņu papildināšanu ar zivju resursiem. Šogad, izmantojot Valsts zivju fonda finansiālu atbalstu, zivju resursi tiks papildināti arī Rāznas ezerā.

Jāpiebilst, ka šī projekta īstenošana ilgtermiņā nodrošinās zivju resursu saglabāšanu ezerā, sekmējot tā zivsaimniecisko izmantošanu nākotnē, kas īpaši būtiska ir ezera zvejniekiem, vietējiem iedzīvotājiem, kam zveja ir nozīmīgs iztikas avots, tas pozitīvi ietekmēs gan zivsaimniecībā nodarbinātos, gan makšķerēšanas, rekreācijas un tūrisma jomu apkārtējā teritorijā – Rēzeknes novada Gaigalavas, Nagļu un Madonas novada Ošupes un Barkavas pagastā.

 

Inga Zapāne,
Projekta vadītāja

2 4 8 12 13zivju logo

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0