Līdz pat pavasarim vēro putnus un iesaisties konkursā PUTNI PIE BAROTAVAS

Publicēts 22.12.2020

Latvijas Ornitoloģijas biedrības Madonas vietējā grupa jau otro gadu pēc kārtas no 1. decembra līdz 31. martam rīko putnu barotavu konkursu Madonas, Lubānas un Rēzeknes pilsētu un novadu teritorijās.

Dalībnieki: Visi, kam putnu barotava atrodas Madonas, Lubānas un Rēzeknes novada teritorijās. Dalībnieki var būt individuāli vērotāji, ģimenes locekļi, draugu kompānijas, darba kolektīvi, skolas klase vai bērnudārza grupiņa.

Kā iesaistīties:

Vēro barotavu, iepazīsti putnu daudzveidību, kas apciemo Tavu barotavu. Uzņem skaistu fotogrāfiju, uzzīmē zīmējumu, uzraksti barotavas stāstu vai arī piefiksē visas ziemas laikā novērotās putnu sugas, kas apciemo tavu barotavu un izveido barotavā novēroto putnu sarakstu. Organizatoru izveidotajā *excel failā atzīmē novēroto sugu. Fails atrodams šeit: Putni pie barotavas putnu saraksts 2020_2021
Failā pieraksti katras novērotās sugas datumu, kurā PIRMO REIZI suga novērota. Ja novērota suga, ka nav atrodama sarakstā, sarakstu vari papildināt. Papildus norādītajās vietās jāatzīmē novērotāja/-u vārds/-i, uzvārds/-i un novērotāja/-u atrašanās vieta (novads, pagasts).

Norādījumi:

Putns jānosaka līdz sugai, piemēram: lielā zīlīte, zilzīlīte, mājas zvirbulis, lauku zvirbulis. Vienīgās sugas, kurām pieļaujama nenoteikšana, ir: purva zīlīte un pelēkā zīlīte. Ja tās nespēj atšķirt, tad, nevis raksta abas, bet izvēlas vienu.  Atceramies, ka ne visi putni, kas atradīsies barotavas tuvumā, ir pieskaitāmi pie barotavas apmeklētājiem. Piemēram, zvirbuļvanags, kas barojas ar putniem barotavas apkārtnē, arī mizložņa, kas atrodas kokā pie barotavas, ir pieskaitāmi sarakstam, bet debesīs lidojošas pelēkās vārnas un meža pīles nebūtu pieskaitāmas šim sarakstam. Par visām novērotajām sugām ieteicams ziņot arī mājaslapā www.dabasdati.lv

Sacenšamies  nominācijās:

  1. Garākais putnu sugu saraksts – ziemas laikā barotavu apmeklējušo putnu sugu saraksts;
  2. Visskaistākais uzņemtais fotoattēls;
  3. Visinteresantākais stāsts;
  4. Visskaistākais zīmējums.

Konkursa norises periods: 01.12.2020. – 31.03.2021. 

Datus iesūtīt: Fails ar atzīmētajām putnu sugām jānosūta līdz 10.04.2021. uz e-pastu: lubanamitrajs@gmail.com.
Balvā:  dāvanas Latvijas Ornitoloģijas biedrības Madonas vietējās grupas.
Apbalvosim pirmās trīs godalgotās vietas katrā nominācijā.

 Noderīga informācija putnu noteikšanā:

Plakāts ar biežāk sastopamajām putnu sugām barotavā vai tās tuvumā – http://lob.lv/download/Zino_par_putniem_darza_2019.pdf
Palīgs barotavu apmeklējošo putnu sugu noteikšanai pieejams šeit: http://ej.uz/noteicejs_barotavas
Ja ir grūtības noteikt putnu sugu, mēģiniet putnu nofotografēt un atsūtīt bildi uz e-pastu: lubanamitrajs@gmail.com, vai mēģiniet atrast atbilstošo sugu šeit: http://www.putni.lv/.

Nolikums_Putni_pie_barotavas 2020_2021

Svarīgi atcerēties!

  • Ja iesākta, putnu barošana jāturpina līdz pat pēdējiem sniegiem. Tāpat jāseko līdzi, lai barotavā barība putniem būtu pieejama visu laiku. Brīžos, kad ēdamā nav, putni vairs nemeklē citas barošanās iespējas ārpus barotavas, bet līdz pēdējam brīdim gaida, kad barību barotavā papildinās.
  • Barotavai vajag izvēlēties vietu, kur kaķi u.c. plēsīgi dzīvnieki netiek klāt. Tieši kaķi ir vieni no lielākajiem apdraudējumiem savvaļas putniem.
  • Nekādā gadījumā nedrīkst izlikt barību, kuras saturā ir sāls, jo tā putniem ir bīstama – pat nāvējoša!
  • Putnu ēdnīcā jāievēro vairāki tīrības noteikumi: tā ne retāk kā reizi divās nedēļās jāiztīra no barības paliekām un mēsliem, kā arī jāuzmana, lai tā netiek sniega aizputināta un ir putniem vienmēr viegli pieejama.
  • Par putnu barošanu ziemā: http://www.lob.lv/lv/putnu_barosana_ziema.php
Šeit ir pieejama visa aktuālā informācija par konkursu: http://www.lubanamitrajs.lv/jaunumi/params/post/2334529/konkurss-putni-pie-barotavas
Ja rodas kādi papildus jautājumi, droši zvaniet, rakstiet!
(tel. 29234956 vai lubanamitrajs@gmail.com)
Šo aktivitāti lieliski var apvienot ar Latvijas Ornitoloģijas biedrības Ziemojošo putnu atlantu. Arī ziemas laikā ir vēlme būt dabā, iziet kādu nelielu loku ap māju vai pastaigāties vietējā parkā/mežā. Pastaigu var apvienot un paveikt svarīgu darbiņu, palīdzot vākt datus par ziemojošajiem putniem.
Informācija par Ziemojošo putnu atlantu, tā metodiku un iepriekšējā gada rezultātiem šeit:
Stipru veselību un veiksmi putnu vērošanā vēlot,
Elīna Gaveiko un Ilze Sauša
Foto: Viesturs Trops “Vietas pietiek visiem” (https://cesuputnugrupa.wordpress.com/galerija/)

Lubāna mitrāja informācijas centrs
Aiviekstes hidromezgls,
Ošupes pagasts, Madonas novads
LV-4833
Tel.nr.: +37129234956
Konkurss Putni pie barotavas 2020_2021 (793 x 1122)
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0