Lendžu kultūras namam ir iegādāti jauni skatītāju krēsli

Publicēts 08.05.2018

Atbalstīts Rēzeknes novada pašvaldības ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros iesniegtais projekts „Skatītāju krēslu iegāde Lendžu kultūras namam” (Nr.17-01-AL15-A019.2202-000051).

Projekta īstenošanā paredzēta 21 skatītāju krēslu komplekta iegāde Lendžu kultūras namam 84 skatītāju vietām. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ir pieņemts 2018. gada 13. februārī. Projekta realizācija plānota līdz 2018. gada 28. decembrim.

Krēslu piegādi saskaņā ar noslēgto līgumu veica UAB “JS BALTIC” šī gada aprīlī. Krēslu komplekti jau ir uzstādīti Lendžu kultūras nama zālē un gaida skatītājus.

Projekta attiecināmās izmaksas sastāda EUR 6890,13, no kurām publiskais finansējums ir EUR 6201,12. Līdzfinansējumu EUR 689,01 nodrošina pašvaldība.

 

Informāciju sagatavoja lietvede Silvija Kipļuka
info@lendzi.lv, tel.64644726

logo

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0