Lendžos realizēts ūdenssaimniecības attīstības projekts

Publicēts 08.08.2014

Rēzeknes novada Lendžu ciemā tuvojas noslēgumam projekta „Rēzeknes novada Lendžu pagasta Lendžu ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” (identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/025) realizācija. Ir veikta kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 1385 metru garumā. SIA „VENTARS”, ar ko bija noslēgts iepirkuma līgums par darbu veikšanu, plānotos darbus veica noteiktajā termiņā – līdz 2014. gada 1. augustam. Autoruzraudzību veica SIA „Ekolat”, savukārt būvuzraudzību – SIA „SILTUMTEHSERVISS”.

Kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas rezultātā Lendžu ciema iedzīvotājiem ūdens kvalitāte ir būtiski uzlabojusies, turklāt tagad pakalpojums kļuvis pieejams arī mājsaimniecībām, kurām līdz šim nebija iespējams pieslēgties kopējam kanalizācijas tīklam.

ES projektu logo

DSC_0109 DSC_0114

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0