Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Rēzeknes nodaļas aktualitātes

Publicēts 16.04.2014

LLKC Rēzeknes nodaļa aprīļa nogalē rīko dažādus izglītojošos pasākumus zemniekiem. Tie, kuri saimnieko, vai arī tikai vēlas uzsākt saimniekot laukos, varēs papildināt zināšanas semināros, piedalīties un gūt jaunu informāciju atvērto durvju dienās.


23.aprīlī, Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, semināru zālē, no plkst. 10.00 līdz 14.00 notiks seminārs „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta saņemšanas iespējas lauksaimniekiem, izpildāmie nosacījumi un kontroles kārtība”. Pārstāvji no Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes sniegs jaunāko informāciju par ES tiešajiem maksājumiem, valsts atbalsta pasākumiem lauku attīstībai, t.sk., pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm un aitu mātēm, atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai, atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā, atbalsts biškopības nozares attīstībai, par kārtību un nosacījumiem bezakcīzes dīzeļdegvielas saņemšanai, kā arī par iespējām un priekšrocībām, lietojot Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS). Savukārt LLKC Rēzeknes nodaļas uzņēmējdarbības konsultants Artūrs Šķesters pastāstīs aktuālos nosacījumus par iespējām piesaistīt ES finansējumu kūtsmēslu krātuvju būvniecības/rekonstrukcijas veikšanai pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija” (projektu pieteikumu iesniegšanas laiks 09.05.2014. – 09.06.2014.).

24.aprīlī, Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, semināru zālē, no plkst. 09.30 līdz 12.30 notiks seminārs „Kūtsmēslu krātuvju būvniecība un rekonstrukcija”. Semināra laikā varēs gūt daudzpusīgu informāciju no Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes par kūtsmēslu apsaimniekošanai izvirzītajām vides prasībām un par vides inspektoru pārbaudēs biežāk konstatētajiem pārkāpumiem lopkopības saimniecībās, bet par mēslu krātuvju izveides nosacījumiem un kārtību informēs Rēzeknes novada pašvaldības būvvalde. Lai semināra apmeklētājiem būtu iespēja gūt plašāku izpratni par kūtsmēslu krātuvju būvniecības/rekonstrukcijas praktiskajiem aspektiem, plānots pieaicināt arī speciālistus no būvniecības uzņēmumiem.

24. un 25.aprīlī tiks rīkotas Atvērto durvju dienas LLKC Rēzeknes nodaļā (Rēzekne, Dārzu iela 7a, 303. kab.). Ikvienam, kuram ir aktuāla doma par saimniekošanu laukos, tiks nodrošināta iespēja individuāli konsultēties ar ekonomikas, grāmatvedības vai augkopības speciālistu par iecerēm uzsākt un attīstīt saimniecisko darbību, kā arī gūt praktisku informāciju par saistošiem jautājumiem – saimnieciskās darbības nozares izvēle, resursu vajadzības noteikšana, uzņēmējdarbības reģistrēšanas process, grāmatvedības kārtošana vienkāršajā/divkāršajā ierakstu sistēmā, valsts un Eiropas Savienības finansiālā atbalsta iespējas.

28.aprīlī, zemnieku saimniecībā „Ošlejas”, Gribolvā, Riebiņu novada Galēnu pagastā, no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:30 notiks seminārs „Lauksaimniecības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana”, kura laikā augļkopjiem būs iespēja noklausīties Latvijas Valsts augļkopības institūta vadošo pētnieku Dr. biol. Sarmītes Strautiņas un Dr. agr. Edgara Rubauska stāstījumu par zemeņu, aveņu un krūmogulāju (upeņu, jāņogu, ērkšķogu) audzēšanas tehnoloģijām un šķirnēm; augļu dārza ierīkošanu un kopšanu, augļu koku vainagu veidošanas pamatprincipiem, jaunākajām augļu koku šķirnēm. Notiks arī praktiskā nodarbība par augļu dārza kopšanas pasākumiem pavasarī. Šim semināram jāpiesakās, zvanot uz LLKC Rēzeknes nodaļu 64625254 vai elektroniski Valsts Lauku tīkla mājas lapā www.laukutikls.lv (sadaļā: „Piesakies bezmaksas izglītojošiem semināriem”).

Pielikumā: semināru programmas.

 Informāciju sagatavoja
LLKC Rēzeknes nodaļas Lauku attīstības konsultante
Daina Butlere

programma23042014.pdf
programma24042014.pdf
programma28042014.pdf

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0