Lapene pie Dricānu vidusskolas – mācībām un atpūtai

Publicēts 02.01.2014

Īsi pirms Ziemassvētkiem Dricānu vidusskolas teritorijā tika svinīgi atklāts labiekārtotais atpūtas laukums ar atpūtas soliem un koka lapeni. Projektu „Skolas lapene mācībām un atpūtai” īstenoja Dricānu kultūras biedrība „Auseklis”, pateicoties Eiropas Savienības atbalsta lauku attīstībai pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Projekta kopējās izmaksas ir 4894,84 Ls, no kuriem 90% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums, bet 10% no tām nodrošināja Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvalde.

Lai nodrošinātu vidi un vietu skolēnu mācību procesa dažādošanai, ārpusskolas un vasaras nometņu aktivitāšu norisei, projekta ietvaros pie skolas mājturības darbnīcām, kur kādreiz atradās vecā skolas bibliotēka, z/s „Kalastiņas” izveidoja 100 m2 lielu atpūtas laukumu, bet z/s „Lazdiņi” uzstādīja koka lapeni, kuras kopējais laukums ir 20 m2, kā arī trīs koka solus.   Paldies darbu izpildītājiem, kuri strādāja demontējot pagrabu, aizberot būvbedri, nolīdzinot laukumu un ieklājot bruģi. Biedrība un skola gandarīta par z/s „Lazdiņi ” īpašnieka Normunda Mozga darbu – skaisto koka lapeni, kuras izgatavošana ne jau katram meistaram ir pa spēkam un varēšanai!

Pie Dricānu vidusskolas nu ir jauns EKO akcents – „zaļā klase”, kā šo projekta rezultātu nosauca atklāšanas pasākuma dalībnieki! Jāpiezīmē, ka šis jau ir otrais projekts, ko biedrība realizējusi, pateicoties ELFLA finansējumam.

Ināra Orlova,
Dricānu kultūras biedrības „Auseklis” valdes priekšsēdētāja

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0