Kur Rāznas zilās tāles aicina

Publicēts 20.05.2020

Kopgarums – aptuveni 80 km
Ilgums – aptuveni 12–14 stundas (atkarībā no objektu apskatei un atpūtai atvēlētā laika)

I diena

 1. Lūznava – muižas ansamblis un parks
 2. Veczosna – Rāznas sanatorija (tagad rehabilitācijas centrs Rāzna)
 3. Zosnas ezers – labiekārtota peldvieta
 4. Zosna – muižas ansamblis un Romas katoļu baznīca
 5. Jaunstašuļi – akmens taka un vides informācija, Itkaču mājas
 6. Lipuški – liels vecticībnieku ciems ar diviem dievnamiem, Zvaniņu kolekcija
 7. Mākoņkalns – Livonijas ordeņa pilsdrupas un Rāznas ezera apkaimes panorāma
 8. Lesinski – atpūtas komplekss Rāznas Stāvkrasti, peldvieta un nakšņošana

II diena

 1. Kaunata – sens latgaliešu ciems ar Romas katoļu baznīcu un Kandžas muzeju
 2. Tilīši – peldvieta Rāznas ezera ziemeļu krastā
 3. Baltiņu pilskalns un pēdakmens
 4. Čornaja – Dukstigala Romas katoļu baznīca un labiekārtota atpūtas vieta pie Dukstigala līča
 5. Bulāni – Rāznas ezera un tā rietumu daļas salu panorāma
 6. Lūznava – atgriešanās ceļojuma sākumpunktā

Lokveida maršruts, kas iepazīstina ar Latgales jūras – Rāznas ezera – tuvākas un attālākas apkaimes dabas ainavas un kultūrvēsturiskās vides daudzveidību. Gandrīz visa velomaršruta trase (izņemot Baltiņu loku) ietilpst Rāznas Nacionālā parka teritorijā un tas velotūristam ļauj gūt pietiekami plašu ieskatu par šīs aizsargājamās teritorijas dabas bagātībām.

Vidējas grūtības pakāpes maršruts – tam ir raksturīgi izteikti reljefa kāpumi un kritumi, ceļa segums – pārsvarā grants, vietumis arī smilts. Sausā laikā daudzviet ir izteikta trepe un paaugstināts putekļainums. Tikai 20 km garumā jeb 25 % no trases kopgaruma ceļa segumu veido asfalts, toties atsevišķos maršruta posmos esošie nelielie un izteikti līkumainie lauku ceļi ir īsta velotūristu paradīze.

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0