Kultūras tradīciju mijiedarbība Latgalē

Publicēts 09.03.2015
Biedrība Joriks

No šī gada 2.marta Tautas muzikantu biedrība sadarbībā ar biedrībām “Rogovkīši” un “Rēzeknes pilsētas teātris-studija “Joriks”” ir sākusi realizēt projektu “Kultūras saknes”, ko finansiāli atbalsta biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” Latgales NVO projektu programmas starpkultūru dialoga / mazākumtautību iniciatīvu apakšprogrammas ietvaros.

Projekta “Kultūras saknes” aktivitātes norisināsies gan Rēzeknē (Nacionālo biedrību kultūras namā un Rēzeknes Augstskolā), gan Rēzeknes novada Nautrēnu pagastā, piesaistot arī dalībniekus no Viļānu pilsētas un novada, tādā veidā pietiekami plašā teritorijā meklējot kopsakarības un veidojot dziļāku izpratni par kultūras tradīciju daudzveidību Latgales reģionā, to savstarpējo mijiedarbību un dzīvotspēju mūsdienu kultūrvidē.

Projekta sākumā – 14.un 28.martā, 11.un 18.aprīlī – Rēzeknes Augstskolā notiks praktiskās meistardarbnīcas tradicionālās kultūras apguvei, kur piedalīsies mazākumtautību kolektīvu vadītāji un dalībnieki, izglītības iestāžu interešu izglītības skolotāji, latgaliešu tradicionālās kultūras kolektīvu vadītāji un dalībnieki, kā arī interešu izglītības pedagogi.

Projekta ietvaros 16.maijā tiks rīkots arī pieredzes apmaiņas seminārs “Pozitīvās pieredzes vakars”, kad projektā iesaistītās biedrības dalīsies ar labās prakses piemēriem par saviem nozīmīgākajiem sasniegumiem, to pārnesi uz sabiedrību, nozīmīgākajiem projektiem un nākotnes attīstības iespējām. Īpaša uzmanība tiks veltīta Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nama darbības iepazīšanai, kurā mājvietu raduši dažādi mazākumtautību kolektīvi un kuri vienosies kopīgā tautas mūzikas koncertā.

Projekta noslēgumā – 30.maijā – dažādu tautību tautas muzikanti, projekta dalībnieki un visi interesenti satiksies večerinkā “O, bļaka!” Nautrēnu pagasta Rogovkā. Večerinkā varēs dzirdēt stāstus par muzicēšanu lauku kultūrvidē, iepazīt dažādu tautu mūzikas instrumentus un to lietojumu Latgalē, kā arī izdejoties, kamēr muzicēs dažādu tautu muzikanti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

Projektu “Kultūras saknes” atbalsta: LR Kultūras ministrija, biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”, Tautas muzikantu biedrība, biedrība “Rēzeknes pilsētas teātris-studija “Joriks””, biedrība “Rogovkīši”, Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nams, Rēzeknes Augstskola.

Sīkāka informācija par projektu: Iveta Dukaļska, projekta “Kultūras saknes” vadītāja, tālr. 29167594, ivetadukalska@inbox.lv

Informāciju sagatavoja: Maija Upeniece, Tautas muzikantu biedrības pārstāve

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0