Kopienu resursu centra atvēršana Sakstagalā

Publicēts 12.06.2020

27. maijā Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas teritorijā projekta “Darbīgās kopienas” ietvaros notika Kopienu resursu centra atvēršanas pasākums. Projekts ‘Darbīgās kopienas” tiek realizēts četrās pašvaldībās. 2019. gada nogalē Kopienas resursu centri tika atklāti Preiļos un Daugavpilī. 2020. gada sākumā šāds centrs tika atklāts arī Aglonā. Rēzeknes novada Kopienas resursu centrs ir īpašs ar to, ka atrodas brīvā dabā un ir pieejams plašam sabiedrības lokam.

Ievērojot ārkārtas situācijas ierobežojumus, Kopienas resursu centra atvēršanas pasākumā piedalījās British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Matesoviča, Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvji, Izglītības iniciatīvu centra atbildīgās personas un Sakstagala pagasta kopienas aktīvisti.

Centra tapšanā liela nozīme ir British Council pārstāvniecības Latvijā, Izglītības iniciatīvu centra un Rēzeknes novada pašvaldības kopējai sadarbībai.

Centra ierīkošanas idejas autore un galvenā darbu rīkotāja, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas direktore Silvija Freiberga, uzsākdama centra atklāšanas pasākumu pie kopējā ugunskura, teica zīmīgus vārdus: “ Stāsts ir par uguni, kas silda. Stāsts ir par apli, kas vieno. Lai tiktu šai aplī, ir jāprot tajā tikt iekšā. Ir jābūt cilvēkiem, kas mudina tikt aplī, lai kopā darbotos, strādātu, dzīvotu, mācītos. Ja tiec šajā aplī, tev jādarbojas kopā tā, lai no apļa neizkristu!” Pateicoties viņas entuziasmam un spējai aizraut ar savu redzējumu un pārliecību citus kopienas pārstāvjus, rezultāts ir acīmredzams un acij tīkams, kā arī plaši pielietojams.

Zane Matesoviča klātesošajiem novēlēja: ”Lai šī vieta iedvesmo nākt kopā un darboties! Lai šī vieta iedvesmo darīt ārpus ierastā, lai visiem kopā izdotos padarīt Latviju, un arī pasauli par labāku vietu, kur dzīvot!”

Novērtējot ieguldīto darbu, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs teica: “Jūsu aktivitāte ir laikmetam atbilstoša. Šobrīd šī aktivitāte ne tikai mudina nākt uz šejieni gan tos, kas reāli strādāja šeit, gan arī tos, kas dzīvo Sakstagalā. Droši vien arī ciemiņus, kas brauks uz nometnēm un ekskursijās. Novēlu būt darbīgai kopienai un piedalīties ne tikai šādos darbos, bet būt aktīviem arī citos sabiedriskos notikumos, tai skaitā jautājumos, kas skar pašvaldības darbību!”

Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra, uzrunājot pasākuma dalībniekus, uzsvēra: “Šī ir jauna, sakārtota, uzposta, labi attīstīta vieta, kura ir jāpiepilda ar saturu. Vieta, kur sabiedrībai darboties, būt kopā.”

Lai nonāktu līdz centra atklāšanas brīdim, bija jāpieliek ne mazums pūļu. Centra izveidē vislielākā slodze gūlās uz vietējās kopienas pārstāvju pleciem. Jau sākot ar janvāri, kad pateicoties neparasti siltajai ziemai, vietējais zemnieks ar savu tehniku devās pļaut gadiem aizaugušo zemes nogabalu. Darāmo darbu sarakstā sekoja krūmu un novecojošo koku zāģēšanas darbi, kā arī vecās kūlas grābšana ar rokas grābekļiem. Spītējot laika apstākļiem, tas tika paveikts februārī un martā. Priežu stādīšana, koka konstrukciju izgatavošana vietējā zemnieku saimniecībā “Majori” un to uzstādīšanas darbi trases ierīkošanā tika paveikti, pateicoties vietējās kopienas atsaucībai un gribai darboties.

Šī ir tikai daļa no darbiem, ar kuriem aizsākās centra tapšana. Daļa darbu tika veikta, jau ievērojot ārkārtas situācijas ierobežojumus valstī.

Lai Kopienu resursu centrs būtu saistošs gan lieliem, gan maziem apmeklētājiem, tika vaicāts padoms skolēniem, kuri izveidoja skices ar savā idejām. Jāteic, ka idejas bija vērā ņemamas un daudzas no tām ir realizētas dzīvē. Tādējādi skolēniem bija iespēja izmantot savas prasmes un izjust sava ieguldītā darba novērtēšanas garšu.

Pašiem mazākajiem kopienas locekļiem izveidots rotaļlaukumiņš, šķēršļu trase paredzēta aktīviem un fiziski stiprākajiem jauniešiem, savukārt ugunskura vieta pulcinās cilvēkus kopīgai atpūtai pēc aktivitātēm.

Kopienas resursu centra ierīkošanā piedalījās dažādu vecumu kopienas iedzīvotāji, skolēni, skolēnu vecāki un vecvecāki.

Vislielākais gandarījums bija vērot kopienas cilvēku acīs prieku un lepnumu par savu veikumu. Kā atzīst viņi paši, ir tapusi brīnišķīga vieta, kur pulcēties, kopīgi darboties un atpūsties.

Paldies British Coucil pārstāvniecībai Latvijā, Izglītības iniciatīvu centra darbiniekiem, Rēzeknes novada pašvaldībai, Izglītības pārvaldei, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas direktorei, pedagoģiskajam kolektīvam un tehniskajiem darbiniekiem, kā arī Sakstagala pagasta kopienas aktīvistiem par ieguldīto darbu!

Ikviens interesents, ģimenes ar bērniem, radiem, draugiem, tiek aicinātas braukt uz Sakstagala pagastu un lietderīgi pavadīt laiku.

Pasākuma fotogalerija skatāma šeit

Foto: Aleksandrs Lebeds, Ilona Šaraka

Projekta “Darbīgās kopienas” vietējās kopienas koordinatore Biruta Rīvāne

logo british

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0