Kaunatas pagasts izsludina sabiedrisko aptauju par koku izciršanu Barku kapsētā

Publicēts 03.06.2016

Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde paziņo, ka tiek plānots veikt Barku kapsētas 10 (desmit) koku izciršanu ar mērķi atbrīvoties no bīstamiem, cilvēkus un vidi apdraudošiem kokiem kapu teritorijā. Koki atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības valdījumā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0220. Par koku ciršanu kapsētas teritorijā Kaunatas pagasta pārvaldē saņemts kapsētā apbedīto piederīgo ierosinājuma iesniegums.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldē, Rāznas ielā 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, pie zemes lietu speciālista, no 2016. gada 6. jūnija līdz 2016. gada 17. jūnijam. Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.

Sīkāka informācija: Rēzeknes novada pašvaldības zemes lietu speciālists Kaunatas pagastā – Viktors Grišunovs, mob. 26415936.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0