Kaunatas katoļu draudzē īstenots jumta seguma atjaunošanas projekts

Publicēts 15.07.2019

Kaunatas katoļu draudze ir pabeigusi projekta Nr. 17-01-AL15-A019.2201-000007 „Kaunatas katoļu baznīcas kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamības paplašināšana un jumta seguma atjaunošana” īstenošanu. Projekts atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, rīcībā 2.1. “Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra”.

Īstenojamā projekta mērķis ir veicināt sakrālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, piesaistot mūsdienīgās interaktīvās tehnoloģijas un veicot baznīcas jumta seguma atjaunošanu.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 47844,30. Projekta finanšu līdzekļu avoti: publiskais ELFLA finansējums 90% – EUR 27000,00; Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes līdzfinansējums 10% – EUR 3000,00; Rēzeknes novada pašvaldības Radošo darbu finansēšanas atbalsts EUR 6000,00. Kaunatas Vissvētās Jaunavas Marijas Apmeklēšanas Romas katoļu draudzes līdzfinansējums (neattiecināmās izmaksas) EUR 11844,30, tai skaitā papildus darbu un būvuzrauga pakalpojumu apmaksa.

Projekts tika atbalstīts 2017. gada 29. jūnijā. Veikta baznīcas jumta seguma atjaunošana, jumta spāru izlīdzināšana, kondensāta plēves uzklāšana un koka bojātu konstrukciju nomaiņa. Nomainītas baznīcas ūdens sateknes un caurules, uzstādīta zibens aizsardzība, atjaunoti baznīcas jumta mazie tornīši. Jumta seguma nomaiņas būvdarbus veica SIA “Maltas celtnieks”.

Projekta ietvaros Kaunatas baznīcā uzstādīts un pieejams publiskai apskatei mūsdienīgs jauninājums – interaktīvais skārienjūtīgais displejs, kas ir inovatīva ierīce Latvijas sakrālām celtnēm un Kaunatas baznīcai tai skaitā. Piecās sadaļās apkopots vēsturiskais materiāls par baznīcas vēsturi un priesteriem, foto dokumentālās liecības, ievietota informācija par draudzes dzīves mirkļiem un atziņas. Interaktīvā displeja mājas lapas programmas izstrādi, vizuālo noformējumu un uzstādīšanu veica SIA “SELENA L” darbinieki.

Kaunatas katoļu draudze un draudzes prāvests sirsnīgi pateicās par atbalstu un sadarbību Kaunatas pagasta pārvaldei, Rēzeknes novada pašvaldībai, visiem darbu veicējiem un atbalstītājiem par ziedojumiem un nesavtīgu iesaistīšanos!

 

Projekta vadītāja Janīna Kairiša

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

partner logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0