“Jo krāsaināk, jo labāk” — Nagļos

Publicēts 15.01.2015

“Jo krāsaināk, jo labāk”, – tāds ir nosaukums Nagļu pagastā īstenotajam Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektam. Tā mērķis ir uzlabot Nagļu pagasta Tautas nama rīkoto pasākumu kvalitāti un daudzveidību un sekmēt bērnu vispusīgu attīstību, izveidojot attīstošo rotaļlietu stūrīti. Projekta gaitā tika iegādātas jaunas mēbeles, attīstošās rotaļlietas Nagļu pagasta bibliotēkas attīstošo rotaļlietu stūrīša izveidei, kur katru darba dienu māmiņas un citi ģimenes locekļi ar bērniem var darboties, un tehniskais aprīkojums (bezvadu mikrofoni, mikserpults, mūzikas centrs un sintezators) Nagļu pagasta Tautas namam, kas palīdzēs kvalitatīvāk un daudzveidīgāk sagatavoties Tautas nama rīkotajiem pasākumiem. Tehniskā aprīkojuma komplekts tiks izmantots dažādos Nagļu pagasta pasākumos, kā arī ansambļu un deju kolektīvu mēģinājumos.

Projektu iesniedza Nagļu pagasta pārvalde pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros, aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, infrastruktūras tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.

Projekta Nr. 13-01-LL23-L413201-000043, “Jo krāsaināk, jo labāk!” iesniegums tika apstiprināts Lauku atbalsta dienestā 2014. gada 23. martā ar lēmumu Nr. 01.6-11/14/315.

Projekta kopējā summa ir 4853,53 EUR, no kuriem 4011,18 EUR ir attiecināmās izmaksas, no kurām savukārt publiskais finansējums ar intensitāti 90% sastāda 3610,05 EUR. Līdzfinansējums 1243,48 EUR ir no Rēzeknes novada Nagļu pagasta pārvaldes budžeta.

 

 Aija Orenīte
Nagļu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja

Picture 008 DSC05805DSC05838IMG_5476ladlogo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0