Jauna tūrisma maršruta izveide Rēzeknes novadā

Publicēts 27.05.2020

logo craftsAizvadītā gada nogalē aizsākās starptautisks projekts LV-RU-029 “Latvijas un Krievijas pārrobežu tūrisma maršruta “Sekojot inženiertehniskajām idejām” izveide”. Projekta laikā paredzēts izveidot jaunu tūrisma maršrutu, kas vedīs caur Rēzeknes novadu (Lūznavā), Pleskavas apgabalu (Pļussā) un Ļeņingradas apgabalu (Lugā). Tūristiem būs iespēja iepazīties ar 19. gadsimta beigu Latvijas un Krievijas industriālo mantojumu, kas ir arī mūsu kultūras mantojuma daļa. Tā palīdz plašāk izprast sabiedrības attīstību un vēsturi, parādot, ka jau pirms 200 gadiem šajā reģionā tika izmantoti ļoti progresīvi inženiertehniskie risinājumi, kas tiek lietoti arī mūsdienās.

Pēc dzimtbūšanas atcelšanas Krievijā 19. gadsimta otrajā pusē cilvēki varēja brīvi pārvietoties, attīstījās pilsētas un rūpniecība. 1860.–1870. gados sākās apjomīga dzelzceļa tīkla un tiltu būvniecība starp Krievijas guberņām un Baltijas jūras ostām. Viens no tā laika pazīstamākajiem inženieriem bija poļu muižnieks Staņislavs Kerbedzs (1810-1899), kura vasaras rezidence atradās Lūznavas muižā. Viņa projektētos tiltus joprojām var redzēt Rēzeknē, Daugavpilī, Ļeņingradas un Pleskavas apgabalā, kā arī Pēterburgā. Savukārt Pļussā darbojās pulksteņmeistars Pāvels Burē (1810-1882), bet Lugā – zemūdeņu projektētājs Nikolajs Kudrjavcevs (1857-1900).

Šobrīd projekta dalībnieki jaunā tūrisma maršrutā izpētei atlasa informāciju Krievijas arhīvos. 350 km garo tūrisma maršrutu 2021. gadā plānots piedāvāt abu valstu – Latvijas un Krievijas tūrisma operatoriem.

Ceļotājiem tiks piedāvāta iespēja apmeklēt interaktīvu izstādi par Kerbedza veikumu Lūznavas muižā, atjaunoto Burē vārdā nosaukto skvēru Pļussā, kā arī iepazīties ar inženiera Kudrjavceva pētījumiem par zemūdenēm, izstaigāt labiekārtoto laukumu Lugas ezera krastā.

Jācer, ka jaunizveidotais maršruts būs interesants gan vietējiem ceļotājiem, gan tiem, kas dodas braucienā no Eiropas uz Sanktpēterburgu.

Uzziņai

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Kopējais projekta budžets ir 456 455,00 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 410 809,50 EUR.

Kontaktpersona: projektu vadītāja Sintija Batare, sintija.batare@rezeknesnovads.lv

Vairāk informācijas: http://horse.rezeknesnovads.lv/projekti/following-ideas/

Project_logo_LV_brown_logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0