Jau tuvākajā laikā Latvija no EK saņems 40 milj. eiro 2014.-2020. perioda fondu projektu ieviešanai

Publicēts 21.11.2014

Trešdien, 19.novembrī, Briselē notika Kohēzijas politikai veltīta Vispārējo lietu padomes sanāksme, kurā piedalījās finanšu ministrs Jānis Reirs un Finanšu ministrijas pārstāvji.

Sanāksmes laikā tika apstiprināti Padomes secinājumi par Sesto ziņojumu par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, kurā tika izvērtēti 2007.-2013. gada Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas perioda rezultāti un nākamā, 2014.-2020. gada plānošanas perioda, īstenošanas ievirzes. Notika ministru viedokļu apmaiņa par Kohēzijas politikas un stratēģijas “Eiropa 2020” pārskatu, uzmanību vēršot uz politikas pasākumu efektivitātes analīzi un uzlabošanas iespējām. Tāpat sanāksmē tika apspriesta aktuālā situācija saistībā ar dalībvalstu partnerības līgumu un darbības programmu apstiprināšanu, kas norit lēnāk nekā sākotnēji plānots.

Padomes sanāksmes ietvaros finanšu ministrs tikās ar Lielbritānijas ministru, lai pārrunātu ES daudzgadu budžeta grozījumu virzību Latvijas prezidentūras laikā, kas būs nepieciešami, lai varētu apstiprināt darbības programmas, kuras nebūs apstiprinātas līdz šā gada beigām.

Finanšu ministra tikšanās laikā ar EK tika pausts gandarījums, ka Latvija ir starp pirmajām valstīm, kura pilnībā noslēgusi sarunas par ES fondu plānošanas dokumentiem. Pēc sarunas ar EK kolēģiem ministrs atklāja: „Latvija izpildot savas saistības – savlaicīgi apstiprinot plānošanas dokumentus – var rēķināties ar Eiropas partneru saistību izpildi, un tuvākajā laikā vairāk nekā 40 miljonu eiro tiks ieskaitīti Latvijas budžetā, lai varētu uzsākt 2014.-2020. perioda fondu projektu ieviešanu.”

Atgādinām, ka ceturtdien, 13.novembrī, Eiropas Komisija (EK) oficiāli apstiprinājusi ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība”, kuras ietvaros Latvijai būs pieejams finansējums 4,4 miljardu eiro apmērā. Darbības programma paredz investīcijas virknē tautsaimniecības nozaru, kas nodrošinās Latvijas tālāku ilgtspējīgu ekonomisko attīstību, ņemot vērā arī sociālās vienlīdzības veicināšanu.

22. novembrī notiks Darbības programmas atklāšanas pasākums ar Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas, finanšu ministra Jāņa Reira, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājas Innas Šteinbukas un Finanšu ministrijas Valsts sekretāres vietnieka ES fondu jautājumos Armanda Eberharda piedalīšanos, kā arī pasākumā klātesošos uzrunās Eiropas Komisijas Reģionālās politikas komisāre Korina Krecu (Corina Creţu).

Informācijas sagatavotājs:
Zaiga Puškina
Komunikācijas departamenta vecākā eksperte
Tālr.: 67095656, zaiga.puskina@fm.gov.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0